Studium US-MBA na FP VUT v Brně se vyplatilo mně i mému zaměstnavateli

Jonáš Vokřál, ředitel Kliniky reprodukční medicíny Brno

Vidět příležitosti tam, kde bych je dříve neviděl, schopnost je zužitkovat a vnímat je v širším kontextu. To jsou klíčové dovednosti získané díky US-MBA na FP VUT v Brně.

Studoval jsem na ekonomické fakultě v Brně, dále finanční řízení v Jihoafrické republice a finanční právo na právnické fakultě v Brně. Přes PWC a Sberbank jsem se v současné době dostal na pozici ředitele Kliniky reprodukční medicíny v Brně.

S výrazným rozvojem společnosti jsem začal pociťovat potřebu aktuální témata nejen diskutovat, ale přitom své znalosti i dále rozvíjet. K tomu jsem si vybral program US-MBA, který organizuje Fakulta podnikatelská na VUT v Brně společně s University of St. Francis v Chicagu v USA. Již dnes mohu říci, že tato volba byla správná.

Vše začalo před dvěma lety schůzkou s doc. Mikulcem, kde jsem musel obhájit svou motivaci a schopnosti účastnit se tohoto programu. Nedostal jsem za vstup tablet, slevu ani „extra rychlý online“ program, kterých je plný internet. Namísto toho jsem získal možnost trávit volné víkendy s dvanácti motivovanými a schopnými lidmi z mnoha oborů ve společnosti špičkových manažerů a odborníků z USA.

Společně jsme řešili problémy, které i mě trápí v řízení společnosti. Téměř všechna témata jsem zpracovával na svých reálných datech a tak se k nim stále v práci vracím. A hlavně, poznal jsem, že každý problém má řešení, jen se musí správně uchopit.

Lektoři působili spíše v roli moderátora a leadera skupiny, ve které jsme věc diskutovali, někdy se i pohádali, ale nakonec jsme dokázali přijít s kreativními a nekonvenčními koncepty pro řešení dané případové studie.

S odstupem času mohu říci, že nemalé časové a finanční investice spojené se studiem se mi i mému zaměstnavateli vyplatily. S některými kolegy a zejména lektory jsem dodnes v kontaktu, přitom se otvírají možnosti spolupráce i přímo v Americe.

Věřím, že MBA pomohlo nejen mému profesnímu rozvoji, ale pomáhá i rozvoji naší společnosti.