Studium US-MBA vám rozšíří obzory

Richard Andrle

Studium Master of Business Administration vám rozšíří nejen obzor vašeho vidění, ale dodá i nové zkušenosti, které můžete uplatnit v řízení podniku.

Na toto studium jsem se přihlásil v roce 2010 s vizí rozšířit si obzor svých znalostí a získat takové dovednosti a schopnosti, které by mi umožnily zařadit se mezi skupinu špičkových manažerů. Zpočátku jsem byl trochu skeptický, avšak po seznámení se spolužáky, kteří jsou také vrcholovými řídícími pracovníky prestižních společností nejen v ČR, ale i na Slovensku a Polsku, jsem skepsi opustil a začal jsem se plně tomuto studiu věnovat.

Studium je obsahově tvořeno 12 moduly, jejichž znalost je nezbytně nutná pro výkon jakékoliv řídící činnosti ve firmě nebo podniku. Významnou přidanou hodnotou jsou zařazené případové studie, týmové práce, individuální i společné prezentace s aplikací získaných poznatků do vlastní firemní práce.

Z celého průběhu studia je patrná značná, téměř dvacetiletá zkušenost s realizací MBA programů na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Dalším přínosem je pak i to,  že studium je organizováno společně s University of St. Francis v Chicagu - USA, kde dochází k navázání nových, a to jak odborných tak i osobních kontaktů.

Již po prvním soustředění jsem také pochopil, že základem je sice studium, ale i např. spontánní večerní posezení, kdy se téměř pokračuje v neformální diskuzi nad problémy z výuky, je úžasně přínosné.

Studium mne velmi obohatilo, a to jak novými poznatky, tak i zkušenostmi, které pomalu implementuji do systému řízení naší společnosti, čímž jsem dále zlepšil její kvalitu, výkonnost a prestiž.

Pokud si právě čtete tento článek a zvažujete možnost jakéhokoliv MBA studia tak věřte, že toto studium mohu jen a jen doporučit. Proto neváhejte a informujte se na mikulec@fbm.vutbr.cz, nebudete litovat. www.us-mba.cz