Teambuilding je individuální záležitost

Budování týmu nespočívá pouze v tom, že manažer vezme svoji skupinu mimo podnik a provede s ní několik psychologických cvičení. Jestliže chce v budování týmu uspět, musí své skupině ukázat, že z celého procesu bude osobně těžit každý její člen. Je třeba překonat zažitý přístup zohledňování výkonů jedinců na úkor týmů. Manažer musí dát podřízeným najevo, že je jako tým chápe. To je první a zcela zásadní krok.

Manažeři by měli svolávat týmové schůzky, umisťovat týmové novinky na nástěnky a intranet a směřovat veškeré své snahy k týmovým cílům, aby zaměstnanci neztratili pocit, že jsou skutečný tým. Když už zaměstnanci vědí, že je nadřízení berou jako tým, potřebují motivaci. Potřebují si být jisti podporou svých nadřízených a očekávají od nich zejména rozhodnost a sebejistotu.

Budování týmu je individuální firemní záležitostí. Všechny firmy mohou mít trička s firemními logy a motty, důležité je ovšem nejprve se zeptat zaměstnanců, zda je něco takového může v budování týmu motivovat a jaké konkrétní motto je vhodné. Pak už je možné rozličně slavit narozeniny členů týmů, hrát týmově paintball nebo nějaký jiný sport. Důležité je však neopouštět zásady konkrétní firemní kultury. Článek v závěru uvádí několik odkazů pro inspiraci při vytváření firemních teambuildingových programů.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management