Technici se musí naučit komunikovat

V současnosti techničtí pracovníci potřebují vhodný mix technických a komunikačních dovedností. Od počítačových specialistů po programátory, technici bývají nechvalně známí nedostatkem komunikačních dovedností. Netechničtí lidé si o nich myslí, že jsou pobláznění odbornou hantýrkou, posedlí přístroji a počítači a nijak zvlášť se nezajímají o ostatní. Je to jistě stereotypní charakteristika, ale technici si ji zasloužili tím, že za prioritu považují znalosti XML, Windows ovladačů apod., nikoli osobní vztahy nebo schopnost komunikovat o svých vědomostech s ostatními. Vytvořili jakousi cechovní mentalitu, jejíž součástí je jazyk, kterému rozumí jen oni sami.

Komunikační dovednosti jsou pro technologické profesionály tím důležitější, čím víc se technologie dostává do centra byznysu. Stále častěji se na ně obrací vedoucí pracovníci s žádostmi o radu a vedení. Samozřejmě že mohou dělat svou práci jen s technickými dovednostmi, ale pouze s nimi se nemohou pohybovat vzhůru. Pak bývají překvapeni, že byli při povyšování přeskočeni. Komunikační dovednosti vystupují do popředí, když technici mají vysvětlit svou práci lidem z marketingu, lidských zdrojů, podnikového rozvoje a vedení. Vzkaz pro techniky je tedy jasný: Zlepšete své komunikační dovednosti, nebo riskujete ztrátu příležitostí k povýšení, možná i své práce.

-ba-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com