Tipy pro studium cizího jazyka

Správné zdroje mohou z učení se novému jazyku udělat vzrušující zkušenost. Trpělivost a sebedůvěra jsou také důležité. Ať už se učíte jakémukoli jazyku, inspirujte se následujícími tipy, jak zlepšit svou schopnost komunikovat jeho prostřednictvím.

- Neomezujte se na jeden zdroj výukových materiálů. Z jedné učebnice se nemůžete naučit vše. Kombinujte audiovizuální nástroje, elektronické překladače, chatovací místnosti, Skype apod. nebo pravidelně mluvte s lidmi, kteří daný jazyk již ovládají.

- Mluvte, poslouchejte a studujte nová slova a fráze. Věnujte studiu dostatek času. Snažte se používat studovaný jazyk každý den. Postupně tak proniknete do fáze, kdy z jednoho konceptu bude vycházet další koncept. Nejdříve se budete učit nová slova, pak jednoduché věty a složitější dialogy.

- Vyberte si nejlepší metodu učení. Ujasněte si, jaká metoda vám nejlépe vyhovuje. Můžete si také najít kolegu, který bude studovat s vámi a pravidelně se scházejte k diskusi nad výukovými materiály.

- Rozdělte si studium do kratších a lépe řiditelných časových úseků. V patnácti až třicetiminutových úsecích během dne se soustřeďte na různé aspekty cílového jazyka. Ráno se například můžete učit novou slovní zásobu, odpoledne se podívat na nové gramatické koncepty a večer si vyzkoušet jednoduchou konverzaci.

- Vytvořte si pozitivní přístup s velkou měrou trpělivosti. Učení nového jazyka vyžaduje sebedůvěru. Pochyby a zábrany proto nechte za dveřmi učebny. Jsou-li pro vás určité věci obtížně pochopitelné, ptejte se tak dlouho, dokud si je neosvojíte. Mluvte a aktivně se zapojujte, abyste si na jazyk více zvykli. Počítejte však s tím, že půjde o dlouhodobý proces, který bude vyžadovat vaše úsilí.

- Naplánujte si cestu do země, v níž se mluví daným jazykem. Už na cizím letišti nebo nádraží se můžete naučit velmi mnoho. Zapojení do nové kultury vám pak poskytne veškeré nástroje a příležitosti, které potřebujete ke vstřebání nových slov s frází.

- Neučte se příliš často. Dopřejte si přestávky, abyste se mohli učit novému jazyku s odpočatou myslí.

Než se pustíte do studia, měli byste dobře zhodnotit svou úroveň. Důležitým faktorem je také zájem. Důvod, na jehož základě začnete studovat jazyk, vás udrží na cestě za vaším cílem, i když se objeví překážky. Klíčem k dosažení či dokonce překonání vašich cílů je motivace.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101