Tři kroky k vyšší emoční inteligenci

Manažer bez emoční inteligence bude pravděpodobně dělat špatná rozhodnutí. Dlouho se sice mělo za to, že emoce do rozhodování nepatří, odborné studie však ukazují, že to není pravda. Když totiž manažeři budou rozhodovat pouze na základě logiky (nebo jejího nedostatku), budou hledat jen řešení, které jim nabídne levá polovina mozku, a špatně řídit emoce. Dobrá zpráva je, že emoční nevědomost se dá léčit. Nestane se to přes noc, stačí k tomu však tři měsíce a trocha soustředění.

- Učte se chápat své emoce, když vznikají. Uvědomte si, že ignorace nenechá vaše emoce zmizet. Zaznamenávejte si proto, jak se cítíte a co děláte v konkrétních složitých situacích, abyste se naučili lépe své emoce ovládat.

- Odstupte od emociálně náročné situace. Naučte se své emoce hodnotit objektivně. Vyzkoušejte zobrazování dané situace ve své mysli, jako by se přihodila někomu jinému. Co byste dotyčnému doporučili, aby dosáhl lepších výsledků?

- Připravte se na pocit nejistoty. Každé vaše rozhodnutí závisí na tom, jak zhodnotíte nejisté výsledky. Téměř pro každého je nejistota nepříjemný pocit, očekávejte proto určitou úzkost z rozhodování. Připravte se tím, že projdete své pocity a myšlenky se třetí stranou, která není úzce zapojena do dané situace. Pak přijměte skutečnost, že nemůžete mít plnou kontrolu nad výsledkem, můžete však kontrolovat svou reakci na něj.

První krok procvičujte každý den po dobu jednoho měsíce. Po měsíci přejděte ke druhému kroku a po dalším měsíci ke třetímu. Když zvládnete tyto kroky, budete na cestě k dobrým rozhodnutím, která můžete oslavovat.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek