Tři nízkorozpočtové strategie pro firemní e-learning

Řada firem se domnívá, že většina výhod, které jim může poskytnout vzdělávání ve formě e-learningu se zkrátka vymyká jejich finančním či technologickým možnostem. Článek se proto rozhodl představit tři e-learningové strategie, které může implementovat i finančně silně omezená společnost.

- Poskytujte zaměstnancům informace o rozvoji kariéry on-line cestou. Můžete jim například vytvořit statickou webovou stránku s výtahem všech výhod, kterých mohou ve své kariéře v podniku dosáhnout. Další možností podávání informací je pak tzv. self-assessment, doporučení od výše postavených zaměstnanců nebo různé formuláře, do nichž mohou zaměstnanci zapsat svá očekávání.
- Obsah vzdělávacích programů praktickým způsobem využívejte i vícekrát. Kurz, který byl původně vytvořen pro konkrétní situaci lze využívat i v situacích obdobných. Možné je také vytvářet speciální verze téhož kurzu, jejich ž základní obsah bude shodný. Pak je nutné vytvořit procedury, které opětné využití kurzu zajistí.
- Podporujte zaměstnance elektronickou cestou, přičemž obměňujte formát prezentace. Elektronické systémy podpory výkonnosti (EPSS) vytvářejí na počítačích zaměstnanců prostředí, které jim pomáhá vykonávat pomocí počítače jednotlivé úkoly. Jsou ovšem poměrně drahé a jejich vývoj je časově náročný. Můžete proto například stejně úspěšně nabídnout zaměstnancům odkazy na příslušná témata, posílat denně či týdně e-mailem nejrůznější tipy nebo připravit speciální webovou stránku pouze pro daný úkol a umístit na ni kratší články z oboru, případně umožnit zaměstnancům jejím prostřednictvím komunikovat.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits