Tři pilíře reverzního mentoringu

Ilustrační snímek

Spolu s tím, jak do firem přichází stále více zástupců nejmladší generace a současně v ní zůstává více lidí v důchodovém věku, posiluje trend reverzního mentoringu mezi interními vzdělávacími nástroji. Proces, kdy méně zkušení zaměstnanci mentorují zkušenější kolegy, se rozvíjí zejména ve velkých firmách.

Tento opačný způsob mentorování může zpočátku způsobovat problémy s komunikací a nedostatečným pochopením vzájemných vztahů. Server clomedia.com proto přinesl doporučení, jak tyto překážky překonat a využít reverzní mentoring ke skutečnému zlepšování spolupráce.

Zaměřte se na vzdělávací cíle

Vztah účastníků reverzního mentoringu by měl být založen na učení, nikoli na osobní moci. Mentorovaní by měli vyjádřit, co se chtějí naučit, a mentoři s nimi diskutovat o tom, do jaké míry dokáží k těmto jejich cílům přispět. Obě strany se musí shodnout na základních cílech a smyslu své spolupráce.

Dejte mentorovi vůdčí roli

Na výběr témat ke společnému řešení by měly mít vliv obě strany, mentor by však měl mít možnost být direktivnější. Zvláště, když mentorovaným je zaměstnanec s vyšší funkcí, je tuto možnost třeba explicitně vyjádřit, aby mentor cítil, že může mluvit otevřeně. Mentorovaný pak musí přijmout odpovědnost za svůj pokrok a zavázat se, že se bude mentoringu aktivně účastnit.

Zajistěte důvěrnost vzájemného vztahu

Váš vztah musí stát na důvěře a to může fungovat jen tehdy, pokud budete respektovat důvěrnost informací, které sdílíte. Pokud si nebudete vážit jeden druhého navzájem, do mentoringu se nepouštějte.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer