Učení není jen školení

Snad každý střední manažer měl někdy paradoxní pocit ze svého rozvoje. Na jednu stranu chápe, že vzdělávací příležitosti zvyšují výkonnost, podporují angažovanost a tak dále. Na druhou stanu však vidí školení často i jako ztrátu času, která nedokáže změnit chování, generovat měřitelnou návratnost investic a přivádí k šílenství účastníky i jejich nadřízené.

Problém může být v tom, že si pleteme učení se školením, což mění naše priority. Školení je příležitost naučit se něčemu novému. Učit se novým věcem ale můžeme i jinak než jen při školení. Řada školení také nemá co naučit. Proč se tedy školit?

Organizace chtějí školením zajistit, aby jejich lidé pracovali se společným cílem, aby se zlepšovali. Jak řekl behaviorista Fred Keller: „učení v novém tisíciletí povede organizace k zajišťování konzistence tím, že dokáží určovat potřebné informace a dovednosti.“ Učební látku je pak třeba dělit do dílčích celků a umožnit studentům postupovat vlastním tempem. Pro většinu organizací je to velmi složité. Představte si náročné určování kompetencí, stanovování individuálních plánů rozvoje a ujišťování o splnění těchto plánů.

Často je jednodušší vzít všechny zaměstnance, kteří potřebují danou dovednost, umístit je do jednodenního programu a odškrtnout si na seznamu osvojení této dovednosti jako hotovou věc. Existuje také mnoho firem, které v tom ochotně pomáhají. Abychom ale byli spravedliví, jsou určité případy, kdy je školení správné řešení:

- Když špatnou výkonnost způsobuje nedostatek dovedností nebo znalostí.

- Když máte několik zaměstnanců, kteří se potřebují naučit stejné věci stejným způsobem.

- Když naučené dovednosti potřebují praxi a zpětnou vazbu.

- Když potřebujete, aby skupina zaměstnanců sdílela stejný přístup, proces nebo jazyk.

- Když zaměstnanci chápou, proč jsou, kde jsou, co se od nich očekává a že budou hodnoceni na základě změny svého chování.

- Když existuje společná hodnota školení – školení má důležitý sociální aspekt.

Pokud vaše organizace myslí rozvoj svých pracovních sil vážně, měla by změnit úhel pohledu ze školicí perspektivy na učící.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues