Učit se, učit se, učit se

Je to již dobře známá věc, že přijetím kolegy do zaměstnání nic nekončí. Právě naopak. Tréningy, školení, další vzdělávání, správné vedení – pokud to vše investujeme do našich lidí, vrátí se nám to mnohonásobně zpátky. Říkáme to z vlastní zkušenosti. Podívejme se na to, jak se věci mají u nás, v Empire – The Know-how Institute.

Učit se, učit se, učit se

Učitelská profese patří mezi zaměstnání nejvíce náchylné na vyhoření. Proto pro nás vždy bylo největší výzvou takovým situacím předcházet. Učitel, který se kontinuálně vzdělává, vidí, že den co den může v praxi aplikovat nové poznatky. Když je každý den a každá vyučovací hodina jiná, je to klíčem k úspěšnému setrvání na dané pozici. Díky tomu, že naše kolegy rozvíjíme, jsou i oni vůči Empire loajálnější. Cítí, že u nás mají podporu.

U učitelské profese je taky důležité vidět věc z druhé strany, a tedy stát se pravidelným studentem. Je nutné, aby si učitel znovu a znovu vyzkoušel, jaké to je učit se a účastnit se vyučovací hodiny. Proto kromě kontinuálního vzdělávání poskytujeme našim kolegům i výuku dalších jazyků, které ještě neovládají, dle jejich výběru. Poskytujeme jim cenný benefit – vědomosti, které jim již nikdo nevezme.

Čas, peníze a energie investované do vzdělání se mnohonásobně vrátí zpět. V prvé řadě je to erudovaností učitelů. Ať již někdo absolvuje jakoukoliv školu nebo kurz, nikdy neobsáhne všechny existující vědomosti. Proto se i naši učitelé dále vzdělávají v našich trénincích a seminářích. Výsledkem je tým učitelů, kteří velmi dobře rozumí problematice jazyků a jazykovému vzdělávání.

Tím, že se u nás v Empire učitelé setkávají na seminářích a trénincích, mají spolu více interakce a cítí se víc součástí týmu. Lépe se znají a společné vzdělávání funguje jako teambuilding. Rivalita mezi kolegy se nenosí, místo ní je normou kolegialita a spolupráce.

V neposlední řadě kontinuální vzdělávání zlepšuje kvalitu a efektivitu výuky. Učitelé se učí nové metody a postupy a kombinují je s již nabytými vědomostmi. To nám v Empire dává základní přínos – hodnotu pro klienta. Rozvoj našich kolegů - učitelů vede k jejich spokojenosti. Spokojený učitel učí skvěle, a tedy naši klienti jsou s námi rádi. Proto máme za to, že vzdělání je nejlepší investicí do našich lidí.