Učitel je moudrý pán

Pracovníci zodpovědní za vzdělávání by si měli osvojit některé vlastnosti, kterými pak budou ovlivňovat pracovní prostředí kolem sebe. Měli by tvořit mínění ve společnosti a utvářet nové kontakty uvnitř společnosti. Jsou zodpovědní za volbu vhodných výukových metod a za jejich efektivní využití. Výukový proces samotný má své vlastní zákonitosti, kterých je dobré se při výuce držet.

Ve skupině je důležité vytvořit společnou atmosféru. Školitel toho nejsnadněji dosáhne vhodným položením úvodních otázek. Jestliže se skupina cítí jako jeden celek, usnadní to celý výukový proces. Další práce se má zaměřit na sloučení předchozích zkušeností školených s požadavky, které na ně klade výuka. Školitel by v této chvíli mohl a měl sdělit, jaké výsledky má přinést výuka.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide