Učte se rychle, učte se dobře

Přestože nám doba dokáže doručit informace ve vteřině, moudrost se stále učí starou cestou. Obecně jsou ale mladí lidé kreativnější, více riskují a mají větší představivost co do řešení problémů než starší. Vzrůstající procento starších lidí v naší společnosti může znamenat zpomalení ekonomického růstu, pokud nepřijdeme na to jak "naučit starého psa novým kouskům".

Starší lidé jsou ale moudří - schopni pokládat ty správné otázky ve správném pořadí - ne tak rychlí jako mladí lidé, ale efektivnější co se týče zpracovávání podnětů. Internet dnes přináší spousty informací a podnětů, tolik, že pro někoho může být problém se v nich orientovat. Má své výhody v podobě interaktivity a nevýhody - chybí osobní kontakt. Zatím se však stále vyvíjí. Může sice urychlit náš přístup k informacím, ale zlepší také to jak se učíme učit? Jak urychlit naučení se jak řešit problémy, jak dělat správná rozhodnutí, jak komunikovat?

- Tím, že dáme mladým lidem co nejvíce příležitostí jak tyto schopnosti rozvinout. Tempo, jakým se vše mění vyžaduje kontunuální vzdělávání se. Ale pozor, rychlost nemusí vždy znamenat efektivitu - "rychle" je snadné, "dobře" obtížné.

-av-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company