Ukažte své emoce online

Emoční inteligence (EQ) je těžko zachytitelná, je to jakási sociální schopnost vysvětlující individuální poznání, porozumění a řídící emoční chování k sobě a k ostatním. Výzkumy ukazují, že EQ předpovídá úspěch v určité práci lépe než jakákoli jiná schopnost, IQ a odborné znalosti nevyjímaje. Je ale možné rozvíjet takové schopnosti jako EQ užitím vysoké technologie ? E-learningové programy mohou s tímto rozvojem pomoci, avšak změna postojů a chování u dospělých není ve virtuálním prostředí jednoduchá. E-learningový program musí měřit EQ zaměstnanců s velkou platností, jelikož na změřený stupeň EQ navazuje určitá úroveň učebního procesu.

Klíč ke změně chování je převzít plnou zodpovědnost za to, co říkám a dělám. Pro zaměstnance je soukromí u vlastního počítače dobré místo, kde si uvědomit své emoční chování v práci. Online trénink EQ vyzývá uživatele vždy ke zvolení vhodného pokračování. E-learningový kurz má ještě jednu další výhodu – po určitém čase se mohou žáci kurzu vrátit na začátek a zkusit si znovu změřit EQ. Výsledky pak porovnají a dostanou rozdílové skóre, které opět ukáže směr, jakým se má další trénink ubírat.
Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine