Umět číst, psát a počítat - problémy dospělé populace (nejen) Norska

Norské ministerstvo školství spolu s Národním institutem pro vzdělávání dospělých (VOX) zavedlo v souvislosti s rozvojem moderních technologií projekt na podporu základních dovedností – čtení, psaní a počítání – u více než třetiny populace. Vychází z poznatků mezinárodního výzkumu v rámci OECD z roku 2003 (Adult Literacy and Lifeskills Survey), který zkoumal populaci ve věku 16 až 65 let ze sedmi zemí – Norska, Švýcarska, Itálie, Bermud, USA, Kanady a Nového Leonu (Mexiko) – a odhalil nečekaně velké problémy.

Ukázalo se, že právě třetina obyvatel Norska dosahuje nižší úrovně čtení a psaní, než vyžaduje pracovní trh a s počítáním má problémy dokonce 40 procent dospělých lidí. To má vliv na pracovní výkonnost i chod celé ekonomiky. Projekt vychází z předpokladu, že každý dospělý má jiné potřeby, a proto přichází s odlišnými přístupy výuky, než uplatňuje tradiční školství. Zdůrazňuje individuální přístup, kooperativní učení v malých skupinkách, využití moderních IT technologií, časovou flexibilitu. Lektoři vystupují spíše v roli poradců než učitelů, čemuž odpovídají i nároky na jejich vzdělání. Měli by mít přinejmenším základy andragogiky. Do projektu se proto zapojují i vysoké školy.

I když na tom Norsko nebylo mezi zkoumanými zeměmi zdaleka nejhůř, rozhodlo se řešit svou situaci v rámci komplexní reformy vzdělávacího systému, na které pracuje již od konce devadesátých let. Výsledky projektu rozvoje základních dovedností u dospělých zatím nejsou známé, ukazuje se však, že problémy s těmito dovednostmi se projevují i v ostatních zemích střední a východní Evropy. Nevyhnou se ani České republice.

Podle Tomáše Chocholeho, garanta vzdělávání z Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň, by to pro náš národ mělo jasným signálem k podniknutí kroků ke zmapování a včasnému podchycení tohoto jevu. „Když už se Česká republika nemohla účastnit druhé vlny výzkumu ALL 2005 – 2007, do něhož se tentokrát zapojily Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Nizozemí, Německo a Maďarsko, mohla by se alespoň výsledky z ostatních zemí vážně zabývat,“ shrnuje Chochole.

-kk- s přispěním Tomáše Chocholeho