Univerzita amerického ministerstva obrany

Americké ministerstvo obrany založilo vlastní univerzitu, na níž se má vzdělávat celkem 129 000 zaměstnanců. Ti působí především v oborech akvizic, technologií a logistiky. Univerzita byla založena již v roce 1971, ale její význam v posledních letech vzrostl. Důvodem je pochopitelně především obava z teroristických útoků. Do univerzity se hlásí stále více lidí – počet zaměstnanců ministerstva obrany roste a studenti mají zájem i o získání vzdělání ve více oborech.

Školení je financováno z peněz daňových poplatníků, což vede k tomu, že ministerstvo si pečlivě kontrolu efektivitu a obsah poskytovaného vzdělávání. Zaměstnanci musí být vyškoleni tak, aby mohli správně plnit své úkoly, vzdělání jim musí být poskytnuto včas a v té formě, která je pro ně nejvhodnější. Ministerstvo má tyto zásady na paměti i při jednání s obchodními partnery.

V roce 1990 začala univerzita poskytovat tzv. **Advanced Distributed Learning**, tedy vzdělávání s podporou moderních technologií. Ukázalo se totiž, že nároky na vzdělání a průběžné doplňování znalostí pracovníků jsou tak vysoké, že je běžná výuka ve třídě nedokáže pokrýt. Vzdělávací systém umožňuje i sdílení znalostí mezi zaměstnanci. Univerzita má do roku 2007 v plánu vytvořit i systém pro hodnocení stylů učení jednotlivých studentů a na základě zjištěných skutečností jim poskytovat skutečně personalizované školení.
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine