Úskalí mobilního vzdělávání zaměstnanců

Do roku 2020 budou polovinu globální pracovní síly tvořit tzv. mileniálové, zástupci generace, která vyrostla ve světě moderních komunikačních technologií. Používání chytrých mobilních zařízení pro ně bude zcela běžné nejen v soukromí, ale i při práci. Otevírá se tak široký prostor pro mobilní vzdělávání, které bude zaměstnancům přístupné kdykoli a kdekoli.

Ilustrační snímek

Vzdělávání prostřednictvím mobilních zařízení má své nesporné výhody, mezi které patří především předávání vzdělávacího obsahu způsobem, který odpovídá běžnému životnímu stylu. Zaměstnanci jsou zvyklí hledat odpovědi na to, co nevědí, na svých telefonech a stahovat si aplikace, které jim usnadní nejrůznější činnosti. Mnohem více se naučí postupným sledováním krátkých vzdělávacích textů, videí či testů v čase, který si sami zvolí, než když budou sedět na dlouhých školeních.

Jsou však zde i úskalí, s nimiž je třeba počítat, pokud se rozhodnete začít vzdělávat své zaměstnance prostřednictvím mobilních zařízení. Podle serveru elearningindustry.com můžete díky tomuto způsobu vzdělávání získat konkurenční výhodu jen tehdy, pokud se vypořádáte s následujícími výzvami.

1. Ochrana firemních dat

Dříve, než spustíte mobilní kurzy, je třeba zavést nástroje, které zajistí bezpečný přístup k firemním datům prostřednictvím mobilních zařízení.

2. Přizpůsobení vzdělávacího obsahu

Mobilní vzdělávání nemůže využívat stejné materiály jako tradiční výuka v učebnách. Obsah musí být rozdělen do krátkých a datově nenáročných sekvencí, které půjde bez problémů zobrazit na mobilních zařízeních.

3. Účel a rozpočet

Počítejte s investicí do vývoje obsahu speciálně uzpůsobeného pro mobilní zařízení. Dříve, než padne rozhodnutí, se však ujistěte, že tento způsob vzdělávání zaměstnanců může být pro vaši firmu přínosný.

4. Obtížné prokazování přínosů

Většina firem, které nabízejí svým zaměstnancům mobilní vzdělávání, nemá žádný formální systém měření výsledků a návratnosti investic. Analytické nástroje pro tato měření nicméně existují a vzniká jich stále více. Využijte některý z nich.

-kk-

Zdroj: eLearning Industry - online komunita profesionálů z oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearning Industry