V čem je jádro pudla u nákladů na vzdělání

Finanční náklady se dnes všeobecně přijímají jako indikátor toho, nakolik se společnost věnuje výukovým programům pro své zaměstnance. Výška finančních nákladů však do sebe nikdy nezahrnuje faktory jako kvalitu tréninku, jeho efektivitu, dostupnost a jiné. Lepším měřítkem nákladů na vzdělávání proto může být míra zapojení e-learningu do výukového procesu

V podstatě můžeme rozlišit čtyři úrovně zapojení e-learningu. Na prvním stupni stojí společnosti, které přijaly e-learning, ale hlavní váha výuky stojí stále na klasické výuce ve třídách. Na vyšším stupni stojí společnosti, které používají nejlepší e-learningové aplikace a ty kombinují s běžnou výukou. Dále stojí společnosti využívající e-learningu jako základní části výuky, přesto je však ještě nedovedou efektivně využít. Nejvýše se nacházejí společnosti, kde je e-learning efektivně využíván a vhodně doplňován jinými metodami výuky, a ve kterých je celá výuka co nejvíce přizpůsobena cílům společnosti.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer