V čem je výhodnější studium BBA než Bc.

Rozdíl mezi bakalářským studiem Business Administration (BBA) a bakalářským studiem (Bc.) je celkem zásadní, a to jak v obsahu, tak i v zaměření. Při srovnání těchto programů lze nalézt různé výhody a nevýhody. V následujícím článku se podíváme na důvody, proč je studium BBA v mnoha ohledech výhodnější než studium Bc., jak z pohledu studenta, tak i z hlediska budoucího zaměstnavatele.

Pavel Bartoš, Evropská akademie vzdělávání SE

Odborně vzdělaní zaměstnanci jsou samozřejmou nezbytností v personálním obsazení každé firmy. Klasickým postupem získávání odborného přehledu v oboru je vysokoškolské studium. Studium na vysoké škole, tak jak ho běžně všichni známe, je na vysoké úrovni a oblast svého zaměření zkoumá opravdu do hloubky. Absolvent např. bakalářského programu na veřejné vysoké škole je pak velmi cenným zaměstnancem na místech, kde jsou potřeba odborné teoretické znalosti.

Nicméně soukromé firmy nefungují na papíře a v knihách, ale ve skutečném světě. A to je oblast, kterou klasické bakalářské studium opomíjí více, než jak by se reálnému provozu hodilo. Proto se často setkáváme s jevem, že na pracovní pozici je přijat uchazeč, který má praxi, i přesto, že svým formálním vzděláním zaostává za jinými zájemci o stejnou pozici.

S tímto nedostatkem ve vzdělávání velmi efektivně pracují profesní studijní obory, které u nás známe hlavně podle titulů, kterými jsou zakončené - BBA, MBA, DBA apod. Tato profesní studia jsou v zahraničí uznávána jako vysokoškolské vzdělání. Svým studijním programem jimi i jsou, ale od našeho českého vzdělávacího systému se velmi odlišují právě svým přístupem ke studentské praxi. Ta je povinnou součástí BA programů na všech úrovních, tedy v BBA, MBA i DBA , a funguje oběma směry: student svou vlastní praxi využívá při teoretickém studiu a současně teoretické znalosti ze studia rovnou do své praxe převádí.

Dává to smysl, jsou vidět souvislosti a student je daleko efektivnější jako zaměstnanec už v době studia. Zaměstanec, který zná svůj obor na vysokoškolské úrovni, a navíc je prakticky vzdělán ve vedení firmy a managementu na všech úrovních a se znalostí souvislostí své odbornosti s praktickým dopadem, je pro zaměstnavatele velmi cenný.Vlastním dotazováním mezi zástupci firem, které naše škola provedla a průběžně stále provádí, se právě tento předpoklad ukazuje jako pravdivý. Zaměstnavatelé chtějí vzdělané zaměstnance, ale ještě více chtějí vzdělané zaměstnance s praktickými zkušenostmi.

Tyto rozdíly a samotné zaměření Business Administration studií jsou na managerských úrovních podniků velmi dobře známé, proto jejich absolventi mají velmi dobré šance najít uplatnění v oboru, ve kterém disponují zkušenostmi, nebo se pouštějí do vlastních podnikatelských projektů.

Důležitá je poté volba vzdělávací instituci, se kterou chcete své vzdělání realizovat, a ptát se na platné akreditace, které si následně bude nutné ověřit. Ne všechny avizované akreditační společnosti jsou aktivní a bohužel tento aspekt může vrhat na tento typ studia tmavší světlo. I proto v naší společnosti dlouhodobě budujeme propracovaný systém studia včetně platné akreditace QAHE, který dle mého názoru všechny tyto aspekty plně reflektuje.