V elektrárně a bez dlouhého vedení

Skupina elektrárenských společností utvořila koalici pro společné partnerství ve výukovém procesu. Pro úspěch společností z průmyslových odvětví je zásadní, aby své zaměstnance školily v nových technologiích a aby jejich schopnosti odpovídaly nárokům, které jsou na ně kladeny. Skupina se rozhodla pro on-line výuku, která umožňovala vzdělání všem vrstvám zaměstnanců. Výuka tohoto charakteru se ukázala jako mimořádně výhodná.

On-line metoda výuky umožňuje velmi rychle a podle potřeby měnit obsah vyučované látky. Zaměřuje se na aktuální problémy a odpovídá tak více praxi. Tradiční výuka ve školách si žádala fixní dobu a byla tak pro velké množství lidí nevýhodná, on-line výuka je časově nezávislá. Je tak přístupná kdykoliv a každému ve vhodnou dobu.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer