V-learning: nejnovější technologie učí i na dálku

Do našich slovníků v oblasti vzdělávání bychom měli zařadit nový výraz V-learning neboli vzdělávání pomocí virtuální reality. Nebylo pochyb, že v blízké budoucnosti VR výrazně ovlivní firemní vzdělávání kvůli vyšší efektivitě učení i nákladů. Ale jak se ukazuje, zavádění V-learningu urychlila i současná situace COVID 19.

Mirka Čejková, Virtual Lab

Abychom si ujasnili pojmy hned na začátku, nemluvíme o vzdělávání pomocí videí, o kurzech na platformách typu Zoom nebo o dalších formách e-learningu.

Virtuální realita je digitálně vytvořený svět, do kterého se díky speciálním virtuálním brýlím úplně ponoříme a můžeme s ním interagovat. Říká se, že přímý prožitek vede k nejsilnější paměťové stopě a to je přesně to, co VR nabízí.

Soft Skills ve VR? Samozřejmě!

Soft skills jsou pro kariérní úspěch stejně důležité jako znalosti z konkrétního oboru, ne pro všechny jsou však kurzy komunikace srozumitelné a znalosti využitelné v praxi.

V-learning výrazně zužuje knowing-doing gap neboli zvyšuje schopnost využít,  co jsme se naučili a převést to do naší každodenní praxe.

Účastníci V-learningu mají o 275 % větší jistotu v tom, co se naučili. Potřebné dovednosti si osvojí 4x rychleji a mají4x vyšší pozornost během tréninku než studenti e- learningu nebo učení ve třídě. Téměř 4x víc jsou emočně vtažení do obsahu tréninku než při jiných typech výuky, což je významný faktor ovlivňující schopnost retence – udržení informací.

V neposlední řadě je V-learning o 52-64 % víc cost –effective než e-learning. Takto praktické zkušenosti potvrzuje podrobná studie PWC (The Effectiveness of Virtual Reality Soft Skills Training in the Enterprise 2019)

Tréninky – nejlepší jsou na míru

Virtuální realita si přímo říká o přípravu tréninku na míru. Ať jde o prezentaci či  interakci s publikem, nácvik hodnotícího pohovoru, zvládání konfliktů nebo mediální trénink, je nejlepší vycházet z konkrétní situace firmy, úrovně pracovníků a očekávaného cíle.

Trénink je vhodný  jak pro individuální výcvik,  tak pro skupinu. Na začátku by měla být shoda na požadovaném výsledku, co se má tréninkem zlepšit. Protože vycházíme  z konkrétních potřeb firmy, připraví se scénář, který co nejvěrněji kopíruje realitu: očekávané situace, nejčastější argumenty, příklady agresivní komunikace, nečekané reakce apod.

Při vlastním tréninku si účastník nasadí VR headset a trenér, který vidí jak tréninkové prostředí na svém počítači, tak i reálné reakce klienta, modifikuje průběh tréninku i úroveň jeho náročnosti. Software analyzuje a hodnotí parametry komunikace, trenér poskytuje zpětnou vazbu pro zlepšení a další modul se může zaměřit na nové oblasti či ukotvení právě nabyté dovednosti.

Kromě soft skills je v poslední době vyhledávaným tématem práce se strachy a zvládání stresu. Pokud se bojíte výšek, pavouků nebo odkládáte rozhodnutí a bojíte se neúspěchu, i tady je virtuální realita ideálním tréninkovým prostředím. V bezpečí a soukromí můžeme čelit strachům a pozvolna se naučit je zvládat.

Výhody VR pro distanční výuku

Firmy potvrzují, že v  době, kdy jsou možnosti prezenčního vzdělávání výrazně omezeny a řada pracovníků tráví hodiny na Skypu, staví se k vzdělávání on-line dost odmítavě.

Řešením je opět V-learning. Nejen vysoká efektivita ale i disociace od reality hraje totiž dnes důležitou roli.

A jak je to s výukou na dálku? Jednoduše. Trénink se připraví stejným způsobem jako pro setkání v učebně. Firmě (účastníkovi) se pak doručí kompletní HW vybavení, jehož instalace na základě podrobného návodu je velmi jednoduchá. V dohodnutý čas se lektor připojí ze svého zařízení a provede účastníky tréninkem. Jedinou podmínkou pro realizací těchto tréninků je připojení na stabilní internet (rychlost na úrovni LTE). 

Popularita V-learning  v zahraničí roste, ale i moderní české firmy už jeho výhody vnímají. Robert Bosch, Wotan Forest, Albert, GPN, DfK Group, E.ON nebo Ministerstvo zemědělství jsou jen některé z nich. Shodně potvrzují, že právě skutečnost, kdy virtuální realita  vtahuje účastníky do děje a ti se přirozeně začnou chovat stejně jako v reálné situaci,  dělá z virtuálního tréninku transformační nástroj s velkým výsledným efektem.