Vědomosti nejsou vše, podpořte je měřitelným rozvojem dovedností

Vědět, jak si poradit v problémové situaci, jak pracovat s pocity druhých lidí, jak spolupracovat – to vše je velmi důležité pro úspěšný a spokojený život. Stát jen na jedné noze (noze znalostí a vědomostí) nestačí. Je nutné trénovat tzv. měkké dovednosti (soft skills), kam patří schopnosti komunikovat, společně pracovat, jednat, řešit konflikty, organizovat, rozhodovat apod. Mají vztah k emoční inteligenci a jsou nezbytným doplňkem k odborným tzv. tvrdým dovednostem (hard skills). 

Každý člověk je svým způsobem unikát, má tedy vrozené a rozvinuté nějaké měkké dovednosti, schopnosti a osobnostní vlastnosti, které jej předurčují lépe či hůře vykonávat určitou profesi, snadněji či méně snadno proplouvat osobním životem a být více či méně úspěšný v budování svých vztahů. I v případě, že člověk nemá přirozený talent na měkké dovednosti, může se je v průběhu života naučit. Jejich rozvoj totiž přispívá k lepším vztahům s jinými lidmi na pracovišti i mimo něj. A co když budete mít navíc možnost sledovat svůj vlastní pokrok v rozvoji měkkých dovedností?

Co například patří mezi měkké dovednosti?

Vyspělost a určitá úroveň měkkých dovedností zaměstnanců je nedílnou součástí požadavků firem. Požadovanou úroveň určuje nutnost komunikace a interakce s interními nebo externími zákazníky, liší se tedy podle pracovního zařazení.

Existují profese, pro které je tréning měkkých dovedností naprosto klíčový. Jednou z takových profesí je obchodník/prodejce/konzultant. Tito Lidé jsou neustále ve styku se zákazníky, reprezentují svého zaměstnavatele, produkt či službu navenek, a na úrovni jejich měkkých dovedností = úspěchu i neúspěchu, často závisí prosperita celé firmy.

Pro udržení vysoké úrovně měkkých dovedností by měly u těchto pozic kontinuálně probíhat odborné tréninky. Dnes už ovšem nestačí posílat obchodníky na kurzy obchodních dovedností. Je třeba posilovat jejich motivaci, sebevědomí a sebeřízení, ukázat jim zbrusu nové obchodní strategie, např. Jak „sbalit“ zákazníka, projít s nimi účinné vymáhání pohledávek po telefonu, ukázat jim jak na efektivní prodejní interview, naučit je, jak využít loajalitu zákazníků pro tzv. vztahový prodej nebo je seznámit s triky, jak vyjednávat a dosáhnout dohody.

Máte-li obchodníky s chutí se vzdělávat, stačí si jen vybrat z bohaté nabídky odborného vzdělávání ICV - Institutu certifikovaného vzdělávání.

Ale pozor! Je mnoho agentur, nabízejících vzdělávání, ale jen některé z nich přináší svým klientům něco navíc - přidanou hodnotu ve formě měření efektivity vzdělávání. Jde o žádanou konkurenční výhodu, která spočívá v průběžném poskytování výstupů. Tedy žádné sliby, ale jasné výsledky.