Veletrh profesního vzdělávání chce ukázat, že titul MBA není bezcenný

Letošní, již 3. ročník, online veletrhu profesního vzdělávání CAMBAS hostí Vysoká škola NEWTON. Podle Jiřího Koleňáka, člena předsednictva CAMBAS, je to signál směrem k veřejnosti, že kvalitní profesní vzdělávání nabývá v Česku stále většího významu. Online veletrh akreditovaných programů MBA se uskuteční 29. března 2023 od 17:00 do 20:00 a je určený jednotlivým zájemcům o studium MBA, ale také personálním oddělením firem, které podporují kvalifikační růst svých zaměstnanců.

online veletrh profesního vzdělávání CAMBAS

Jednotliví zástupci veřejných i soukromých škol nabídnou veřejnosti celkem 12 profesních programů,  které prošly náročným akreditačním řízením dle mezinárodních standardů.  „Myslím si, že neexistuje efektivnější způsob, jak si srovnat ty nejlepší  MBA programy v ČR během krátké doby,“  dodává Jiří Koleňák, Chief Academic Officer a garant akreditovaného profesního programu Řízení úspěšného podniku PLUS.

Prosazovat dobré povědomí je podle Jiřího Koleňáka stále důležitější, protože na českém trhu sice existuje nespočet vzdělávacích agentur, které profesní programy nabízejí, ale jejich kvalita je v mnoha případech nevalná, a proto je existence akreditací velmi důležitá. „CAMBAS byl založen v roce 1998 proto, aby kultivoval prostředí na trhu programů MBA a přispěl tak k rozvoji této celosvětově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Věřím, že se nám to alespoň částečně daří,“ říká předsedkyně CAMBAS Hana Machková.

Veletrhu se může zúčastnit široká veřejnost prostřednictvím platformy YouTube. Více informací získáte také na portálu vysokeskoly.cz, který je mediálním partnerem Veletrhu akreditovaných programů MBA.

 „Hodně nám na tom záleží, protože profesní vzdělávání představuje významný pilíř v rámci nabídky vzdělávání na Vysoké škole NEWTON, na kterém budeme do budoucna stavět. Doufám, že tento typ vzdělávání bude v budoucnu vývozním artiklem Česka,dodává Koleňák. 

Zatímco ve světě je tento typ vzdělávání zcela běžný a lidé, kteří chtějí postoupit na střední a vyšší manažerskou pozici musí doložit adekvátní vzdělání v této oblasti, v Česku celá řada lidí podniká podle Koleňáka intuitivně. To se odvíjí na způsobu vedení podniku i lidí. Cílem profesního programu je naučit tyto podnikatele pracovat s adekvátními manažerskými nástroji a rozvíjet lidi. dodává prorektor pro strategii a rozvoj a úspěšný podnikatel, Jiří Koleňák. Titul MBA, o kterém si řada lidí myslí, že je bezcenný, může přitom pozitivně a výrazně ovlivnit vaši kariéru. Získáte aktuální znalosti a kontakty a garantem tohoto vzdělání je vysoká škola, která má nějaký kredit.“