Veolia Transport Morava podporuje profesní vzdělávání projektem "S námi vám svítí zelená!"

Společnost Veolia Transport Morava a.s. (VTM) úspěšně realizuje vzdělávací projekt “S námi vám svítí zelená!” s využitím finančních prostředků poskytnutých z Evropského sociálního fondu. Projekt byl zahájen 1.4.2010 a bude probíhat do 31.3.2012.

Prostřednictvím tohoto projektu vytvořeného primárně pro oblast veřejné hromadné dopravy přispívá VTM ke zvýšení konkurenceschopnosti v odvětví osobní dopravy, rozvíjí odbornost a kompetence zaměstnanců, zvyšuje jejich cenu na trhu práce a osobní profesní komfort a především odpovědnost za kvalitu služby, kterou poskytuje široké zákaznické obci využívající hromadnou autobusovou příměstskou a linkovou dopravu v regionech a městech severní a střední Moravy.

„Vzdělávací projekt „S námi vám svítí zelená!“ je zaměřen na všechny skupiny zaměstnanců, na řidiče autobusů, zaměstnance v technicko-hospodářských funkcích i na vedoucí zaměstnance na všech úrovních řízení,“ říká Ivo Novotný, personální a marketingový ředitel Veolia Transport Česká republika. „Projekt je koncipován tak, aby se jednalo o obecné vzdělávání, které je přenositelné od jednoho zaměstnavatele ke druhému, a tím lepší uplatnění zaměstnanců na trhu práce v různých odvětvích,“ dodává Novotný.

Obsah vzdělávání je zaměřen kromě rozvoje profesních znalostí a dovedností především na zlepšení komunikačních dovednosti, na rovný přístup vůči všem skupinám zákazníků, na vytváření pozitivní atmosféry, spokojenosti a pocitu důvěry. Po profesní stránce je značná pozornost věnována otázkám bezpečnosti a ekonomice řízení vozidla, jakož i dopadům dopravy na ekologii.

V případě úspěšné realizace vzdělávacího programu bude tento vzdělávací systém přijat jako standardizovaná vzdělávací platforma pro nově příchozí zaměstnance.

Zdroj: Veolia Transport - největší soukromá dopravní společnost v Evropě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Veolia Transport