Virtuální akční vzdělávání

Virtuální akční vzdělávání je nový pojem, který označuje přirozeného nástupce akčního vzdělávání. Prosazuje se díky vývoji komunikačních technologií, jako jsou groupware, videokonference či příklady dobré praxe v oblasti on-line vzdělávání.

Článek shrnuje výsledky průzkumu Henley Business School při britské University of Reading, který se zaměřil na příklady současné dobré praxe a možné kritické faktory této nastupující formy akčního vzdělávání od října 2006. Konstatuje, že od této doby nastala řada technických pokroků, které se pozitivně projevují v praxi. Největší úspěch v oblasti virtuálního akčního vzdělávání však stále zaznamenávají jednoduché technologie jako e-mail nebo audiokonference.

Odborníci dále připomínají, že by se virtuální akční vzdělávání nemělo nutně porovnávat s prezenčním akčním vzděláváním. Dosud nelze jasně říci, zda virtuální akční vzdělávání může nahradit prezenční formu nebo zda má výhody, které by mohly vést k jeho upřednostnění.

-kk-

Zdroj: elearningeuropa.info - evropský portál věnovaný e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje elearningeuropa.info