Vyhodnocování efektivity jazykové výuky

Každá výuka, aby byla efektivní, musí mít jasně stanovený dlouhodobý cíl a metody, jakým způsobem měřit, zda dochází k plnění stanoveného cíle. Ani jazyková výuka není výjimkou, ať už se jedná o obecný jazyk nebo specifické komunikační dovednosti.

Tomáš Vejmělek, Empire - the Know-how Institute

Pojďme se tedy blíže podívat na způsoby, jak vyhodnocovat efektivitu jazykové výuky, pokrok, dodržení výukového cíle, a jak je reportovat.

Jak jsem zmínil v úvodu, každá výuka by měla mít stanovený dlouhodobý vzdělávací cíl a dále dílčí, krátkodobější cíle. Ty slouží ke sledování pokroku studentů. Splnění každého dílčího cíle je třeba vhodně otestovat, například závěrečným testem z probrané látky. Už úspěch či neúspěch studenta má vypovídací hodnotu, nicméně je vhodné doprovodit výsledky testu též slovním komentářem, který ukáže na silné a slabé stránky, případně navrhne změnu metodiky či úpravu cesty k dlouhodobému cíli. Klient by měl toto vyžadovat. Kvalitní metodici a lektoři znají své skupinky, a pokud s nimi pracují profesionálně, nebude pro ně report problém. Nutno ovšem dodat, že často klienti očekávají testování a reporty po nesmyslně krátké době: při standardní výuce cizího jazyka trvá přibližně 40–60 hodin, aby bylo možno reportovat měřitelný pokrok.

Platí tedy, že pro efektivní výuku je třeba kvalitní a uvážlivý dlouhodobý cíl, a též stanovení jednotlivých fází – dílčích cílů. Pokud se ukáže, že studenti nejsou schopni tyto dílčí cíle zvládat, je nutné přenastavit metodiku výuky. V opačném případě se stává výuka neefektivní, studenti se ztrácejí, můžou se cítit demotivovaní. Je třeba ovšem také dbát na pravidelnost a dostatečnou intenzitu lekcí, jedna hodina za týden bude znamenat pokrok v řádu let, pokud vůbec nějakému dojde. Doporučují se minimálně dvě hodiny týdně, u začátečníků ideálně 2x1 lekce, u pokročilejších klidně i 1x2 lekce týdně. Ideální je však rozsah 2x2 hodiny týdně.

A co byste měli v reportu o pokroku najít? V první řadě výsledky postupového testu, ze kterých je patrná úspěšnost studentů a hranice prospěl – neprospěl. Report by určitě měl být doplněn o látku, která byla v daném úseku probrána. Následovat by měl výpis toho, co studenti reálně umí, například vyjádřit podmínku, situaci v přítomnosti a budoucnosti, která se stane reálnou pouze za určité podmínky, či že umí dát souhlas a povolit něco. V případě potřeby je možné report doplnit o písemné hodnocení každého studenta a doporučení pro něj.

Reportování pokroku v rozsahu, jaký jsem popsal výše, by mělo být zajištěno ze strany poskytovatele jazykového vzdělání automaticky, avšak často se tak neděje. Mnozí klienti ani nevědí o nutnosti pravidelného a metodicky správně nastaveného pokroku. Ten zajistí, že klient bude pravidelně informován o tom, kam jeho zaměstnanci – studenti pokročili, co reálně ovládají, kde mohou svoje znalosti použít. Pro studenty je vhodný pro zvýšení motivace – slovní hodnocení, kde například bude vyzdvižena slabá docházka studenta či právě nedostatečná motivace, může posloužit jako nástroj pro zlepšení. Pokud se vyskytne nějaký problém s nastavenými cíli, pravidelné testování a reporting toto odhalí včas, aby nedošlo k rozkolu mezi potřebami studentů a probíranou látkou. Spokojený student bude dělat pokroky, bude si moci dovolit více používat cizí jazyk například v práci, což znamená spokojeného klienta. A o toho jde především.