Výhody a nevýhody blended learningu

Propojení klasického prezenčního vzdělávání s e-learningem, tzv. blended learning, má své výhody a nevýhody jak pro poskytovatele vzdělávání (zaměstnavatele), tak pro příjemce (zaměstnance).

Výhody a nevýhody pro zaměstnance

Zaměstnanci získávají výhodu především v tom, že se mohou vzdělávat vlastním tempem, většinou i v čase, který si zvolí a vyzkoušet si různé styly učení. Mohou používat internet, ale zároveň se i osobně setkávat se školiteli. Mohou si budovat sítě spojenců prostřednictvím fór. Mohou si udržet flexibilitu potřebnou pro vedoucí role.

Na druhou stranu však musejí mít silnější motivaci, než kdyby seděli jen v učebnách. Musejí se naučit odolávat každodenním vyrušením, která učení znesnadňují. Musejí se naučit nejen dodržovat termíny určené školiteli, ale také si vytyčovat své vlastní. To už mohou být nevýhody. Jako vedlejší produkt blended learningu ale na druhou stranu získávají možnost zdokonalit ve svých technických dovednostech, naučit se lépe pracovat s motivací, plánováním času a soustředěním.

Výhody a nevýhody pro zaměstnavatele

Výhodou pro zaměstnavatele je zejména to, že může snadno a rychle předat určité sdělení celé firmě. Může ušetřit peníze za školitele a školicí místa. Může vyzývat zaměstnance, aby brali svůj rozvoj vážně a nabídnout jim přístupnější způsoby učení. Obsah školení může upravovat na míru svým potřebám a snadněji jej propojit se strategií firmy.

Mezi nevýhody z pohledu zaměstnavatele lze zařadit například otázku vyčíslení skutečných nákladů na zavádění blended learningu. Bude třeba krátkodobě investovat do nových technologií a zároveň udržet krok s technologickým vývojem. Bude také třeba vybrat správné lidi, kteří navrhnou a budou poskytovat blended learning, což může nejprve vyžadovat zdokonalení dovedností pracovníků oddělení vzdělávání a rozvoje. Zajistit bude třeba i to, aby většina vzdělávání probíhala v pracovních hodinách a od zaměstnanců se nevyžadovala práce mimo pracovní dobu. Nový systém vzdělávání bude třeba zaměstnancům také prodat. Nepouštějte se proto do zavádění blended learningu, pokud to nemyslíte skutečně vážně.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com