Výhody a nevýhody online výuky

V dnešní uspěchané době, kdy se jednotlivé obory mění doslova ze dne na den, je stále důležitější trvalé a průběžné vzdělávání. Jednou z možností, jak toto realizovat, je online výuka.

Online výuka probíhá prostřednictvím počítače a Internetu. Není omezena pouze na virtuální třídy – může probíhat například s využitím výukového programu (a tudíž vlastním tempem), prostřednictvím webové konference nebo simulace reálné skutečnosti.

Výhody online výuky:
* Pohodlí. Není nutné dojíždět do třídy a výukový plán se dá pružně změnit podle aktuálních potřeb uživatele.
* Náklady. Online kurzy jsou obvykle o něco levnější než tradiční výuka ve třídě.
* Studenti jsou z různých zemí a proto člověk získává mnoho nových poznatků přímo od nich (např. informace o ekonomické situaci daného státu) a nikoli zprostředkovaně.

Nevýhody online výuky:
* Absence osobního kontaktu. Pro některé studenty může být takové učení nezáživné a cizí.
* Nové technologie. Online kurzy jsou složeny z různých nástrojů a postupů, jejichž zvládnutí může být pro někoho poměrně komplikované.
* Vnímání ostatních. Někdo může považovat vědomosti získané v online kurzech za nedostatečné a podceňovat je.

Článek také obsahuje seznam vlastností a předpokladů, které by měl mít každý „online student“ (např. schopnost pracovat s novými technologiemi, vhodné vybavení, měl by umět správně hospodařit s časem a měl by mít dostatek zodpovědnosti).

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning