Vyšší daňové zvýhodnění spolupráce firem a škol

Ilustrační snímek

Od 1. ledna 2014 začne v České republice platit vyšší daňové zvýhodnění firem, které spolupracují se školami na odborném vzdělávání žáků a studentů. Přinese je zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vznik tohoto zákonného opatření iniciovalo, předpokládá, že se nyní zvýší počet firem spolupracujících se školami a dosavadní spolupráce se ještě více prohloubí.

„Opatření konkrétně zvyšuje limity pro daňovou uznatelnost motivačního příspěvku z 2 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně u středoškoláků a z 5 000 Kč na 10 000 Kč u vysokoškoláků. Důvodem je například to, aby se s ohledem na zvyšování cenové hladiny a hrozící konkurenční boj o studenty technických oborů nedostaly české podniky do nevýhody,“ shrnulo ministerstvo průmyslu a obchodu v tiskové zprávě.

Nové odčitatelné položky

Dále bude zavedena odečitatelná položka ve výši 200 Kč na žáka či studenta a hodinu odborného výcviku nebo praxe na pracovišti poplatníka. Cílem tohoto opatření částečně kompenzovat náklady firem na zapojení studentů, mezi které patří především náklady na vyčlenění zaměstnanců, prostory a stroje pro odborný výcvik.

Další pomoc přichází v podobě možnosti dodatečného odpočtu 50 % nebo 110 % vstupní ceny majetku pořízeného a alespoň částečně využívaného pro účely odborného vzdělávání. Výše odpočtu bude záviset na míře využití konkrétního majetku pro účely vzdělávání. Cílem tohoto opatření je umožnit žákům a studentům, aby se učili na stejných strojích, které firmy využívají v praxi.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo průmyslu a obchodu