Vytlačí online vzdělávání prezenční kurzy?

Každý z nás určitě (rád či nerad) vzpomíná na školní léta, kdy musel každý den docházet do školy. Všichni jsme ve školních lavicích trávili hodiny času. Povinná školní docházka je součástí života našeho, našich dětí a jistě bude i nadále našich vnoučat a pravnoučat.

bfz

Jak využíváme školní znalosti v práci?

Doba je dnes rychlá. Množství informací, které se na nás valí ze všech stran každou minutu, je obrovské. Troufáme si říci, že jen zlomek za školní léta získaných informací, dnes reálně využíváme. Pravopis, základní matematiku, možná jazyk … vše ostatní je dnes dohledatelné na jedno kliknutí. Vzdělávací systém by se měl změnit, ale bude to ještě pár let trvat. Už dnes však vidíme, že vzdělávat se i v dospělém produktivním věku, je nutnost.

Znovu do školních lavic

Ano. I ten, kdo právě vyšel ze střední nebo vysoké školy, má znalosti, které velmi rychle zapomíná, nejsou použitelné pro praxi nebo jsou zastaralé. Nemluvě o lidech, kteří odešli ze školy před mnoha lety.

Rychlý vývoj nás všechny nutí se soustavně vzdělávat.

Představa školní lavice nemusí být pro každého příjemná, ale prezenční kurzy jsou stále nejčastější formou vzdělávání. My v bfz jich nabízíme několik desítek. I když je možnost vzdělávat se online, lidé je mají rádi hned z několika důvodů

  • Rádi se potkají s ostatními účastníky, navazují kontakt, cítí jakousi sounáležitost

  • Osobní setkání s lektorem, se kterým mohou diskutovat a ptát se, je pro ně důležité

  • Možnost být mimo kancelář – i to je výhoda, kterou účastníci oceňují. Asi méně zaměstnavatelé

Z pohledu zaměstnavatele se jeví jako výhodnější prezenční kurzy přímo ve firmě.

Online vzdělávání jako cesta k efektivitě

Vzdělávat se na dálku, tzv. online není žádnou novinkou. Přesto mnoho lidí tuto formu odmítá. Je to často z důvodu neznalosti, protože pod pojmem e-vzdělávání si představí neosobní webinář pro stovky účastníků nebo nudný e-learningový modul, který stačí proklikat a vyplnit test. Starší lidé mají obavy z technologií.

E-vzdělávání má ale více podob a může být velmi zábavné a účinné. Jako účastníci oceníte možnost absolvovat kurz z domova či kanceláře, využít nové technologie, pustit si videokurz nebo záznam webináře kdykoliv. Živé webináře bfz využívají prostředí virtuální třídy, která má omezený počet účastníků. Lektor má prostor s účastníky diskutovat, chatovat a odpovídat na dotazy.

Výhody pro zaměstnavatele jsou evidentní.

  • Úspora peněz – doprava, ubytování, pronájem místnosti

  • Efektivita – úspora času – zaměstnanec ušetří čas cestováním. Studuje z kanceláře nebo z domova. Zaměstnavatel nemusí hledat záskok na delší dobu

  • Opakování – záznam nebo modul je možné používat opakovaně

Ať žije online! Jsou prezenční kurzy out?

Vyjmenujeme-li výhody online vzdělávání, napadne nás, že prezenční kurzy jsou vlastně nepotřebné, úplně mimo. Trend je jasný – vzdělávání na dálku, nové technologie, video, interaktivita…

Ale vystačíme si jen s e-vzděláváním?

Tak jako nezmizely s příchodem elektronických čteček tištěné knihy, tak i prezenční kurzy zůstanou nedílnou součástí celoživotního vzdělávání. Jsme lidé, potřebujeme kontakt s ostatními lidmi. Některé kurzy online ani není možné absolvovat. Jedná se zejména o kurzy, kde je třeba se naučit praktické věci – kadeřnice, kuchař… Ale například teoretickou část je možné učit na dálku.

Online kurz X prezenční kurz

Je to, kdo z koho? My, jako firma, která se zabývá vzděláváním dospělých více než 20 let, stále jasněji vidíme, že propojení prezenčních kurzů a e-kurzů dává největší smysl.

Nabízíme celou řádku prezenčních kurzů. Díky prostorům, které máme v několik krajích, jsme schopni nabídnout kurzy v dojezdové vzdálenosti. Jelikož vidíme v online vzdělávání obrovský potenciál, část našich kurzů můžete absolvovat jako živý webinář. Pro firemní zákazníky nabízíme možnost kombinace. Vytvoříme pro vás kurz na míru, kde spojíme například e-learning, prezenční výuku a následný webinář pro upevnění znalostí.

Jak už jsme psali výše, vzdělávání nás provází a provázet bude celý život. Jsme proto připraveni vám nabídnout systém pro správu firemního vzdělávání, díky kterému budete mít přehled o vzdělávání svých zaměstnanců. Pro více informací kontaktujte našeho specialistu na firemní a online vzdělávání.