Vytvořte si vlastní e-learningovou strategii

Vlastní e-learningové strategie již vyvinulo mnoho podniků – s větším či menším úspěchem. Ze zkušeností těchto průkopníků pak vzešly obecné zásady úspěšného zavádění podnikových e-learningových programů, jakožto doplňků klasického způsobu vzdělávání. Osobní kontakt s vyučujícím se zatím e-learningu zcela nahradit nepodařilo.

Podnikové e-learningocé programy vyžadují nejprve sjednocení vzdělávacích a obchodních cílů společnosti, což v praxi znamená monitorování trhu práce, konkurence či nových produktů a služeb v dané oblasti podnikání za účelem vytváření konkrétních témat pro podnikové vzdělávání. Dále je třeba získat podporu vedení společnosti, stejně tak jako spolupracovat s firemními specialisty z oboru informačních technologií. Důležité je v tomto smyslu také vytvoření plánu adaptace pracovních sil na novou vzdělávací metodu. Zaměstnance je třeba seznámit s technickou stránkou věci a motivovat k hlubšímu samostudiu.

E-learningový program se musí stát součástí identity podniku, důležité je proto zajistit také jeho grafickou podobu. Zapomínat by se v jeho rámci nemělo ani na vhodný výběr způsobu měření výsledků. Na personálních odbornících pak už zbývá jen vypracování plánu pro zahájení e-learningového programu. To by mělo být na první pohled efektní a motivující.
Zdroj: E-Learning Guru - informační zdroj o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-Learning Guru