Využijte programů na podporu vzdělání

Zatímco česká vláda se do uvolňování prostředků na vzdělání příliš nehrne, Brusel štědře otvírá svou pokladnu. Šanci získat něco z dotačního koláče nemají jen veřejné instituce, ale třeba i soukromí provozovatelé manažerských kurzů.

Podnikatelům svou pomocnou ruku nabízí operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který podpoří projekty neinvestičního charakteru zaměřené na zkvalitnění a modernizaci vzdělávání s důrazem na celoživotní učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Pro podnikatele je též zajímavá oblast Podpory nabídky dalšího vzdělávání. Z ní je možné získat peníze na rozvoj nových metod vzdělávání, třeba na distanční a e-learningové kurzy, tvorbu nových vzdělávacích modulů a jejich ověřování v praxi. Šanci má i žádost o peníze na další vzdělávání lektorů. Jistotou jsou i nápady v oblastech prohlubování a rozšiřování znalostí cizích jazyků, podnikatelských dovedností nebo ovládání informačních technologií.

Často se zapomíná na program Lidské zdroje a zaměstnanost, který administruje ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho dotace putují firmám, které své vzdělávací aktivity zaměřují na specificky vymezené cílové skupiny. Třeba na zaměstnance a zaměstnavatele nebo na uchazeče o zaměstnání. S dobrým přijetím tedy mohou počítat různé rekvalifikační a vzdělávací kurzy, motivační aktivity nebo i projekty v bilanční a pracovní diagnostice. Podobné tematické zaměření má program Praha Adaptabilita, který se orientuje na naši metropoli.

Potřebný dotační nástroj pro firmy na trhu profesního vzdělávání představuje program Školicí střediska II, spadající pod Operační program Podnikání a inovace. Ten umožňuje získat finanční prostředky na vybudování infrastruktury pro další vzdělávání.

-hp-
Zdroj: Profit - měsíčník pro obchod a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profit