Vzdělání nekončí promocí

Úspěšní lidé v jakýchkoli oborech mají jedno společné – přímo z nich vyzařuje touha po vědění, chuť učit se, růst a zdokonalovat se. Tyto vlastnosti je možno do velké míry rozvíjet a kultivovat.

Abyste na své okolí udělali dojem, ovlivnili a inspirovali ho, musíte zaujmout, znát souvislosti, mít přehled o historii a novinkách ve svém oboru i mimo něj. Vzdělání nekončí maturitním večírkem nebo promocí.
Všechno to je o chuti a snaze se učit. Je třeba si také uvědomit svou lidskou nedokonalost a chyby. Vědět, že pouze celoživotní rozvoj a vzdělávání je cesta k bohatšímu a šťastnějšímu životu. Od takových lidí neuslyšíte, že nemají čas na čtení, přednášky nebo školení.
O čtení jde především, znamená to nezaměřovat se jen na svůj obor, věnovat se historii, filozofii, ekonomii i beletrii. Samozřejmě pak i denní tisk – dnes, v době internetu není problémem si pro lepší přehled občas přečíst i noviny z různých koutů světa.

Cestu za poznáním si usnadníte zvolením správného přístupu:
1. Denně si vyhraďte čas pro svůj rozvoj.
2. To, co se učíte, zaznamenejte a uložte.
3. Co se naučíte, rychle uplatněte.
4. Rozvíjejte se společně s někým dalším
5. Naplánujte si svůj rozvoj a plán dodržujte celý rok.

Nejčastější způsoby, jakými úspěšní lidé uspokojují svou touhu po vědění a učení se:
1. Čtou knihy z oboru i mimo něj.
2. Čtou noviny a časopisy.
3. Pozorují. Všímají si detailů.
4. Často se ptají: „Proč?“.
5. Hledají na internetu.
6. Pracují proto, aby se naučili nové věci.
7. Diskutují se stejně smýšlejícími lidmi.
8. Účastní se seminářů, školení, přednášek.
9. Učí ostatní.
10. Píšou a publikují články nebo knihy.
11. Mají mentora nebo kouče.
12. Mentorují nebo koučují ostatní.

-ds-
Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz