Vzdělávací centrum společnosti Success Solutions vám nově nabízí prezenční kurzy zaměřené na efektivní využívání personálního systému SAP SuccessFactors ve firmách.

Vzdělávací centrum společnosti Success Solutions vám představuje unikátní příležitost, jak rozvíjet své firemní profesionály z oblastí HR a IT a zdokonalit jejich schopnosti spojené s využíváním jednotlivých modulů a funkcí systému SAP SuccessFactors. Centrum vám nabízí rozmanité kurzy, které jsou zaměřeny nejen na klíčové moduly systému SAP SuccessFactors, ale také na integrace, nebo reporting. Každý z kurzů je veden lektorem s výbornou znalostí daného modulu a se zkušenostmi z implementací u zákazníků napříč odvětvími. Aktuální kurzy jsou nejen prezenční, konající se v Praze ve školicích prostorech společnosti Success Solutions, ale i ve variantě online.

Vzdělávací centrum Success Solutions

Ve světě neustále se měnících podnikatelských prostředí a pracovních sil představuje Vzdělávací centrum Success Solutions klíčového partnera pro firmy, které chtějí vytěžit maximum z personálního systému SAP SuccessFactors, případně posunout znalosti a dovednosti administrátorů a posléze uživatelů na vyšší úroveň. Vzdělávací centrum vám poskytuje širokou paletu nejen předem definovaných kurzů, ale také připravit kurz na míru dle požadavků.

Proč se na kurz přihlásit?

 • Zvýšíte si odbornost v dané oblasti SAP SuccessFactors

 • Prohloubíte své dovednosti

 • Objevíte nové možnosti

 • Zvýšíte si kvalifikaci a stanete se nepostradatelným administrátorem

 • Zefektivníte svoji práci se systémem

 • Budete mít pod kontrolou správu systému SAP SuccessFactors


Zeptali jsme se zástupce společnosti Success Solutions Jany Benákové, obchodní a marketingové ředitelky

Jana Benáková, Success Solutions

Proč jste se jako implementátor systému SAP SuccessFactors rozhodli založit vlastní vzdělávací centrum?

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi nejen teoretickými, ale hlavně z implementací SAP SuccessFactors u velkých firem napříč odvětvími. Právě z těchto implementací a následné podpory systému zjišťujeme, jak je důležité, aby administrátor nebo klíčový uživatel systému znal důkladně systém a rozuměl funkcionalitám daných modulů. Proto jsme se rozhodli naše know-how nabídnout těmto administrátorům a uživatelům systému tak, aby ho dokázali využít k maximálnímu zefektivnění své práce, které jim otevře cestu k dalším znalostem v SAP SuccessFactors.

Naše zkušenosti předáváme i v rámci proškolení budoucích administrátorů SAP SuccessFactors během implementace nového HR systému. Tato školení probíhají automaticky bezprostředně po implementaci, ale s přibývajícím časem, kdy uživatel v systému pracuje, se jeho znalosti prohlubují a potenciál k detailnějšímu využívání systému roste. To s sebou přináší množství návrhů na individuální nastavení. Proto jsme se rozhodli pomoct s postupy a nastaveními, které zvládne uživatel sám. Školíme tak, aby administrátoři jednotlivých modulů dokázali vhodně nastavit právě jejich systém.

Nepřicházíte ale tímto o následnou službu podpory systému?

Uvědomujeme si, že takto vyškolený administrátor nám může brát práci v Supportu, ale vždy pro zákazníka chceme to nejlepší. SAP SuccessFactors je ve správě jiný systém, (než byl/je SAP HCM) a umožňuje, že vyškolený administrátor dokáže spoustu činností v systému zvládnout bez dodavatele.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Kurzy jednotlivých modulů jsou určeny pro klíčové uživatele, administrátory systému SAP SuccessFactors i pro integrátory na straně koncových zákazníků.

Po domluvě můžeme vytvořit individuální kurzy „na míru“, v nichž lze pokrýt konkrétní požadavky klienta, např. specifické požadavky na systém, seznámení s několika moduly najednou, nebo naopak hluboký detail některého z modulů pro pokročilé administrátory, ty však v budoucnu plánujeme zařadit i do běžné nabídky kurzů.

Jak probíhá samotná výuka?

Výuka je velmi intenzivní a hlavně praktická, proto preferujeme prezenční formu kurzů v menší skupině (max. obsazenost kurzu je 6 pro kurz prezenční 10 pak pro online formu), aby byl dostatek času probrat veškerá praktická cvičení a dotazy školenců. Během kurzu účastníky čeká teoretická část, ale hlavně praktické úkoly přímo v systému. Právě proto je ideální prezenční forma, aby si účastníci odnesli maximum, protože interakce během kurzu, řešení aktuálních úkolů a podnětů je nejpřínosnější.

Co získají účastníci absolvováním kurzu/ů a jakou výhodu to bude mít pro jejich zaměstnavatele?

Rozhodně získají větší znalosti a pochopení systému, budou samostatní v jeho správě a budou mít přesah do HR procesů, tak aby vyhověli požadavkům z HR na změny. Pro zaměstnavatele to má také velkou výhodu, a to v ušetření nákladů vynaložené na podporu a rozvoj systému, které by museli poptat u dodavatele.

Kdo jsou vaši lektoři a jakou formou bude výuka probíhat?

Všichni naši lektoři jsou lektoři nejen s odbornou znalostí SAP SuccessFactors, což dokazují získané certifikace, ale také s praxí z implementací tohoto systému u našich zákazníků (což jsou významné firmy). Někteří naši lektoři mají i profesionální certifikace a ty právě odrážejí jejich praktické dovednosti, tzn. aby získali profesionální certifikace, musí naimplementovat daný modul u 3 různých zákazníků s více než 80 % spokojeností daného zákazníka. Těchto certifikací máme nejvíce na českém trhu.

V jakých jazycích školení probíhá?

V českém a anglickém jazyce. Školení probíhají převážně v češtině, to bylo výslovné přání většiny oslovených, ale pokud se kurz naplní anglicky mluvícími zájemci, jsme připraveni i na kurzy v angličtině – záleží na preferencích přihlášených.

Závěr

Vzdělávací centrum Success Solutions nabízí firmám cenný zdroj pro vzdělávání a rozvoj jejich HR a IT týmů, kteří pro svoji práci využívají systém SAP SuccessFactors. Tento systém poskytuje komplexní a flexibilní řešení pro celý životní cyklus zaměstnance ve firmě. S těmito kurzy mohou firmy zvyšovat celkovou efektivitu využití systému SAP SuccessFactors svými zaměstnanci.


SAP SuccessFactors: Moderní celosvětové HR řešení

SAP SuccessFactors je modulární HR systém, který pomáhá personalistům s životním cyklem zaměstnance ve firmě. Systém nejen zvyšuje angažovanost, ale také poskytuje nástroje pro centralizaci personálních dat a harmonizaci HR procesů. Jeho flexibilita umožňuje firmám vybrat si moduly přesně podle svých potřeb, ať už jde o personalistiku, odměňování, nábor, vzdělávání nebo výkonnost a cíle atd.

SAP Success Factors

SAP SuccessFactors: Výhody systému

 • Centralizace dat a reporting – Jednoduché a efektivní řízení personálních dat ve firmě

 • Vzdělávací platforma – Integruje všechny vzdělávací potřeby firmy v jednom systému

 • Efektivní nábor a adaptace – Nabízí komplexní nástroje pro správu celého náborového procesu, včetně adaptace

 • Mzdy – Moderní nástroj pro zpracování mezd s lokalizací pro 46 zemí

 • Nástupnictví a rozvoj – Plánování kariérních cest a správa talentů


O společnosti Success Solutions

Společnost Success Solutions se zaměřuje výhradně na oblast HR a personální platformu SAP SuccessFactors. Mezi klíčové služby kromě implementace systému SAP SuccessFactors a vývoje vlastních aplikací, které rozšiřují funkcionalitu tohoto systému patří: HR poradenství, projekty Change managementu (Řízení změny), projekty dotazování a získávání zpětné vazby na platformě Qualtrics a mnoho dalších.

Během svého působení společnost Success Solutions dodala řadu významných implementačních projektů řešení SAP SuccessFactors a etablovala se jako číslo jedna na českém trhu v této oblasti.

Success Solutions s.r.o., Kafkova 605/16, Praha 6, Česká republika, https://www.success-solutions.com/