Vzdělávací firemní kultura

Bez ohledu na kvalitu školitelů, vzdělávací plány, zařízení nebo pobídky nemohou firmy očekávat pozitivní výsledky vzdělávání zaměstnanců, pokud jim chybí závazek managementu k vytvoření organizované vzdělávací kultury. Takový závazek musí být ujištěním, že příslušné prostředky, čas, kvalitní školitelé a uspokojivé prostředí budou integrálními prvky strategických plánů na rozvoj firem.

Velkou pozornost je v první řadě třeba věnovat výběru školitelů. Firmy musí důkladně zvážit, zda využijí vlastních zdrojů nebo přijmou školitele zvenku, který s sebou kromě odborných znalostí přinese i nové perspektivy. Vždy by však mělo jít o osoby z téhož odvětví. Další důležitou součástí je příprava. Každý školitel by měl vycházet ze zásady, že plánování předem je prevencí špatných výkonů a mít výborné organizační schopnosti.

Manažerský závazek dále zahrnuje investování finančních prostředků do příslušného vybavení. Dobré vzdělávací prostředí zahrnuje vše od pružného osvětlení, zvukových systémů nebo vizuálního vybavení až po pohodlné sezení, pravidelné přestávky a adekvátní a dobře umístěné toalety. Ústředním bodem vzdělávání zaměstnanců však zůstává plán vzdělávání. Firma by si měla předem ujasnit, co chce, aby jednotliví zaměstnanci uměli. Základní kameny efektivního plánu pro vzdělávání zaměstnanců zahrnují následující:

- Rychlou orientaci nových zaměstnanců ve firemní kultuře.

- Jasné formulování dovedností pro výkon příslušných pracovních pozic.

- Pokračující školení ve stále se měnícím prostředí z pohledu nejrůznějších regulací.

- Interpersonální a komunikační dovednosti ve vztahu k zákazníkům i ostatním zaměstnancům.

- Školení managementu jakožto součást pokračujícího rozvoje kariéry.

- Znalosti prodeje a firemních produktů a vyhledávání obchodních možností.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com