Vzdělávání barmanů a baristů v Čechách

Ojedinělý barový institut s názvem Bar High byl založen na jaře roku 2005 a dnes je uznávaným a respektovaným samostatným vzdělávacím subjektem, který má odpovídající kvalifikaci a potřebné zázemí. Institut založil a vede Bc. Radim Janoušek, jenž se barmanské práci věnuje již více jak dvacet let a v odborných kruzích patří ke známým osobnostem. Právě proto jsme mu položili několik otázek nejen o institutu.

Radim Janoušek, Andrea Janoušková, Bar high

Jaké je poslání vašeho institutu?

Za zrodem myšlenky stála nespokojenost s dosavadní úrovní vzdělávacích subjektů, životní láska k oboru a potřeba předávat znalosti a zkušenosti dál, dalším zájemcům a generacím. Poslání institutu je plnohodnotná a komplexní příprava zájemců o barmanské a baristické řemeslo. Zaměřuje se na výuku a školení barmanů a baristů na několika úrovních certifikovaných vzdělávacích programů.

Mohl byste uvést alespoň některé z nich?

Nabízíme mezinárodně certifikované barmanské a baristické kurzy s plnou certifikací. Nabídka začíná základními barmanskými a baristickými kurzy pro studenty škol, fandy a širokou veřejnost. Pokračuje kurzem zaměřeným na odvětví Free style bar work, u kurzů barista pak na Latte Art a dále jsou v nabídce individuální kurzy, manažerské moduly, ale i vrcholové kurzy v tomto oboru. Workshopy a semináře pokrývají jednotlivá témata a ucelují komplexnost vzdělávacích cyklů. Celý segment uzavírají barmanské kempy, které jsou hojně navštěvovány především absolventy institutu. Jde tedy o plně profesionální dosažitelné vzdělání v oboru, které má nejvyšší vypovídající hodnotu.

Institut je na poli vzdělávání více než úspěšný. Čím si to vysvětlujete?

Dle mého soudu je to dáno osobním přístupem. Nasloucháme svým zákazníkům a chováme se k nim přátelsky. Předchází nás dobrá pověst a důvěryhodnost, což je velmi důležité a dnes stále vzácnější. Institut může být úspěšný jen natolik, nakolik jsou úspěšní a spokojení naši studenti, absolventi. Výsledky mě proto velmi těší, ale zároveň zavazují k další práci, která vede k dalšímu rozvoji institutu a k prospěchu našich absolventů.

Jaké máte plány do budoucna?

Rádi bychom vybudovali nové vzdělávací centrum. Jeho projekt je ve fázi příprav, komunikujeme se sponzory a hledáme vhodné prostory. Do budoucna také uvažujeme o barmanském klubu, jehož členové by měli různé výhody – budou se pořádat exkurze, odborné zájezdy, klubové soutěže a podobně.

Jak se díváte na dnes mediálně atraktivní krizi?

Možná vám to bude připadat zvláštní, ale hodnotím ji kladně. Přišla v pravý čas, lidé měli dostatek času uvědomit si, co mají, přehodnotit své postoje a začít více přemýšlet o sobě, práci, budoucnosti. Co se týká institutu, měli jsme úspěšný rok a úspěchy našich absolventů v barmanských soutěžích pořádaných Českou barmanskou asociací, získání vynikajících pracovních pozic v tuzemsku i zahraničí a spokojené osobní barmanské životy to vše jen dokazují. Šetřit a pracovat, nezadlužovat se, být poctivý a korektní – to je recept na krizi a koneckonců i na život.

Jaký máte vztah s konkurencí?

Víte, část naší konkurence se stále snaží a cíleně poškozuje naše jméno a parazituje na naší pověsti. To je odvrácená strana této záležitosti, s níž lze však sotva něco dělat. Jinak obecně konkurenci vnímám pozitivně. Každý potenciální zájemce má dnes svobodné právo výběru, rozhodnutí. Nutí nás to být lepší a také možná díky tomu stále lepší jsme.

Říká se o vás, že pracujete 16 hodin denně. Máte vůbec čas na odpočinek?

Jsem pracovitý a důsledný člověk. Čas je neúprosný, a chcete-li něčeho v životě dosáhnout, něco vybudovat a někam směřovat, tak na to osm hodin zkrátka nestačí. Odpočívám sportem, aktivně boxuji, také mám skvělého čtyřnohého parťáka, který mě k aktivnímu prožívání volného času vždy donutí.

Co byste vzkázal začínajícím barmanům?

Zájemci přemýšlející o tomto oboru by měli mít, jak s oblibou říkám, 5 P, což jsou poctivost, pracovitost, píle, pokora a pošetilost. Barmanská práce je krásné a ušlechtilé řemeslo, které vyžaduje vysoké nasazení a patřičný přístup. Vidina vysokých výdělků a milostných dobrodružství není vždy tím správným aspektem pro volbu tohoto řemesla.