Vzdělávání je důležité nejen pro podnikatele

Vzdělávání představuje celoživotní proces. V současné době existuje velké množství organizací, které se zabývají poskytováním školení nejrůznějšího obsahu, zaměření, ale i kvality. Poměrně málo poskytovatelů vzdělávání se zaměřuje na neziskový sektor. Důvodem může být značné specifikum těchto organizací, neboť ne všechna témata, která zajímají podnikatele, jsou použitelná pro neziskové organizace.

Naše společnost se zabývá kromě vedení účetnictví právě poskytováním vzdělávacích akcí pro neziskové organizace a také rekvalifikačními kurzy především pro podnikatele. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované MŠMT a poskytujeme je pro omezený počet posluchačů. Právě omezení počtu posluchačů v kurzu nám dává možnost věnovat se každému posluchači individuálně, a umožnit tak všem co nejširší přístup k informacím v oboru účetnictví. Rekvalifikační kurzy jsou zakončeny zkouškou, která prověří získané znalosti víc než dokonale. Ne všichni absolventi našich kurzů zvládli závěrečnou zkoušku napoprvé, ale všichni následně ocenili, že znalosti, které získali v našem kurzu, jim velmi usnadnili další pracovní uplatnění.

Semináře pro neziskové organizace jsou zaměřeny především na specifické problémy, které tyto organizace musí řešit v oblasti účetnictví. Zaměřujeme se i na problematiku dotací včetně dotací z Evropské unie, zpracování monitorovacích zpráv, účtování o dotacích, vyúčtování jednotlivých dotačních titulů apod. V současné době je velmi aktuální téma pro neziskové organizace, které jsou plátci DPH, možnost uplatnění odpočtu DPH v souvislosti s poskytnutými dotacemi.

Kromě pořádání seminářů a školení poskytujeme také poradenství v uvedených oblastech. Účastníci našich seminářů se na nás mohou obracet se svými problémy a dotazy, které se vždy snažíme vyřešit. Uvítáme i jakýkoli podnět na téma semináře, který zájemci o vzdělávání postrádají.

Kromě vlastních seminářů nabízíme i možnost využití našich školících prostor pro pořádání nejrůznějších seminářů, setkání, školení a podobných akcí. Podrobnosti naleznete na www.kockasro.cz.

Na vzdělávání totiž není nikdy pozdě, a to v jakémkoli oboru.