Vzdělávání není jen o vysokoškolském titulu

Celoživotní vzdělávání je stále aktuálnějším jevem. Lidé do něho investují mimo jiné proto, aby si v těžkých dobách zachovali zaměstnání, rozšířili své obzory a pole působnosti. Zaměstnavatelé si nutnost rozvoje svých zaměstnanců také stále více uvědomují a investují do něho ročně obrovské sumy. Deník Chicago Tribune v této souvislosti přichází se zajímavým odhalením.

Autorka sekce, která se v rámci tohoto deníku věnuje zaměstnání, položila odborníkům otázku, jaký jeden vysokoškolský kurz či studijní program by zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání doporučili. K jejímu překvapení však odborníci nedoporučili neustále dokola omílaný manažerský studijní program (MBA), ale řešení pragmatičtější, levnější a méně náročné na čas.

Každý zaměstnanec by se podle dotázaných odborníků měl vzdělávat v oblasti komunikace, ať už se zákazníky, tak i s nadřízenými a kolegy. Důležité je také rozvíjet se v řízení projektů, vnímání kulturních odlišností a ovládání počítačů. Speciálně v USA je to pak ještě studium španělštiny, která rychle nabývá na důležitosti. Učitelé by se měli konkrétně učit, jak vést rodiče k disciplíně. Manažeři lidských zdrojů pak to, jak okamžitě odpovídat žadatelům o práci, kteří poslali své životopisy nebo podstoupili přijímací pohovor.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune