Vzdělávání v Lean principech slavilo úspěch

Lean simulace pro Volkswagen Slovakia

Společnost FBE - For Business Excellence (FBE) vyvinula úspěšnou lean simulaci pro Volkswagen Slovakia (VW SK), kterou prošli všichni zaměstnanci VW SK (téměř 10 tisíc). Zavedení nových strategií vzdělávání založených na lean principech se v roce 2011 projevilo v podobě vítězství v jedné z nejprestižnějších soutěží automobilového průmyslu – Automotive Lean Production 2011.

Dlouholetá spolupráce společností FBE a VW SK spočívající v pravidelných školeních založených na Kaizen a Lean manažerských principech a nástrojích vyústila ve vytvoření simulace výrobních procesů v podobě hry (Stickle Train Game) navržené zkušenými lektory z týmu FBE. Během hry se účastníci prakticky seznámili s 20 nástroji štíhlé výroby a zlepšování procesů a procvičili si jejich používání. Touto simulací během let 2008 - 2010 prošli všichni zaměstnanci VW SK, tedy téměř 10 000 lidí.

Na tento velice úspěšný trénink navazovaly další workshopy a tréninky zaměřené na standardizaci systémů a na konkrétní vybrané prvky výrobního systému VW SK. Při těchto projektech bylo v letech 2008 - 2010 odškoleno více než 500 dní.

Úspěšnost navržených simulací a strategií tréninku zaměstnanců v lean procesech se projevila v roce 2011, kdy společnost Volkswagen SK získala prvenství v prestižní soutěži automobilového průmyslu – Automotive Lean Production 2011 v kategorii „Original Equipment Manufacturer“ jako vůbec první společnost ze střední a východní Evropy v celé historii soutěže. Organizátoři soutěže, časopis Automobil Produktion a společnost Agamus Konsult, zkoumali při udělování ceny zejména eliminaci plýtvání ve výrobních procesech a neustálý růst efektivity produkce.

Kromě nadprůměrných výkonů dosažených zavedením nástrojů štíhlé (lean) výroby bylo oceněno nasazení workshopů neustálého zlepšování (KVP) a rozsah a plán školení ve Volkswagen Slovakia poskytovaných z velké části právě společností FBE. Jednatel Agamus Consult, Werner Geiger, k tomu dodal: „Pedagogicky vyspělé tréninkové postupy pro nové zaměstnance doplňují úspěšnou koncepci štíhlosti bratislavského závodu VW SK“. Zároveň podotkl, že: „Úspěšné podniky nepřebírají hotová řešení, ale samy vytvářejí principy a prvky Best-Practice.“

Předseda představenstva VW SK, Andreas Tostmann, komentoval dosažený úspěch: „Je to pro nás velká čest, ale zároveň také výzva. Budeme si chtít místo nejlepšího závodu v regionu udržet i nadále, a proto na dosažení tohoto cíle vynaložíme veškeré naše úsilí.“

Právě za tímto účelem společnost FBE nyní pro Volkswagen Slovakia vyvinula novou simulaci zaměřenou na uplatnění pokročilejších a jemnějších Lean a Six Sigma procesů. Ta bratislavskému závodu Volkswagenu pomůže nejen udržet se na pozici jedničky, ale také dále podporovat zaměstnance a týmy v zdokonalování jejich přístupu ke zvyšování produktivity a k průběžnému zlepšování procesů. Program opět počítá s celopodnikovou účastí na připravovaných trénincích.

Podobné programy v oblasti hard skills (Lean, Six Sigma, Kaizen, optimalizace firemních procesů, řízení projektů, manažerské simulace), připravuje společnost FBE Praha nyní i pro další společnosti v České republice.