Vzdělávání zaměstnanců v roce 2016: Pružnost, zábava, internet

Ilustrační snímek

I když se zlepšuje ekonomická situace firem, oddělení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců si nemohou dovolit vynakládat prostředky, které mají k dispozici, neefektivně. Tlak na dosahování maximální návratnosti investic do vzdělávání zaměstnanců naopak stále stoupá. Jak tedy správně investovat?

Podle britského serveru Training Journal bude rok 2016 rokem postupného vzdělávání zaměstnanců takříkajíc za chodu. Možnosti vzdělávání budou pružnější, aby lépe odpovídaly časovým možnostem zaměstnanců. Díky rychlému rozvoji technologií se bude také více prosazovat tzv. gamifikace neboli zapojování herních prvků, které činí proces učení zábavnějším. Pět nejsilnějších trendů ve vzdělávání zaměstnanců by mělo vypadat následovně.

Individuální přístup

Vzdělávací programy se budou přizpůsobovat stále rychlejšímu tempu konzumace informací. Zároveň budou i pružnější, aby lépe odrážely styly učení jednotlivých aktérů. Vzdělávání na míru konkrétním zaměstnancům bude zahrnovat nejen možnost volby platformy, ale i obsahu a tempa vzdělávání.

Mobilní vzdělávání

Stále více lidí pracuje na dálku či na různých místech. Vzdělávací programy proto budou častěji dostupné na mobilních zařízeních. Zaměstnanci je budou moci absolvovat, kdy a kde jim to bude nejlépe vyhovovat.

Kvalitní obsah po celém světě

Díky internetu máme možnost učit se od nejlepších talentů ve svých oborech bez ohledu na to, kde na světě působí. Dávno se již nejedná jen o čtení textu, ale i o videa a další interaktivní formáty. Více využívat toho chtějí i firmy ve vzdělávání svých zaměstnanců.

Gamifikace

Snaha o větší zapojení a zábavu zaměstnanců při vzdělávání se bude projevovat nejen v e-learningu, ale i v tradičních kurzech s živými lektory. Vzdělávací programy budou více stavět na zásadách pochopení lidského chování, motivace a angažovanosti.

Jazykové vzdělávání

Znalost jazyků patří k dlouhodobě nejdůležitějším oblastem vzdělávání zaměstnanců. Chtějí-li firmy být konkurenceschopné na globálních trzích, musejí se jejich lidé domluvit ve světě. Především obchodníci, ale i další specialisté, se proto budou intenzivně jazykově vzdělávat.

Souhlasíte s těmito trendy? Jaký vývoj v oblasti vzdělávání zaměstnanců můžeme podle vás očekávat v roce 2016?

-kk-

Zdroj: Training Journal - web britského magazínu zaměřeného na vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Journal