Vzděláváním k lepší výkonnosti

Nejviditelnější rozdíl, který oddělujte úspěšné firmy od ostatních je závazek kontinuálního rozvoje personálu. Tyto firmy dokáží vnímat vzdělávání a rozvoj jako investici, nikoli pouhý výdaj. Vzdělávání zaměstnanců totiž souvisí daleko více s postojem managementu než s ekonomickými faktory. Někteří zaměstnavatelé si stále kladou otázku, proč investovat do rozvoje zaměstnanců, když jednoho dne stejně odejdou. Neuvědomují si už však, že mohou odcházet právě proto, že jim firma žádný rozvoj neumožnila. 

Mezi investicí do rozvoje zaměstnanců a ekonomickou přidanou hodnotou existuje silná korelace. Vrátí se vám nejméně v pěti podobách:

- Zákaznický servis. Když prodáváte totéž co konkurence, jedinou výhodou na vaší straně zůstávají služby zákazníkům. A nemůžete očekávat dobrý zákaznický servis, když neposkytnete zaměstnancům vhodné školení. Investice do lidí musí být ústřední součástí vaší firemní kultury.
- Prodej. Je těžké něco prodat, když vaši zaměstnanci nedokáží otevřít ústa a komunikovat se zákazníky. Školení dodá zaměstnancům sebedůvěru a dovednosti potřebné k vašemu úspěšnému obchodování.
- Retence zaměstnanců. Nízká fluktuace zaměstnanců je úzce spojena s vyšší spokojeností zákazníků. A spokojenost zákazníků je motorem ziskovosti.
- Nábor zaměstnanců. Chcete, aby si vás kvalitní potenciální zaměstnanci sami volili? Zamyslete se, co jim nabízíte. Stále větší počet lidí zajímá na novém zaměstnání právě možnost vzdělávání a osobního rozvoje.
- Týmová práce a morálka. Zaměstnanci mají vyšší sebedůvěru a hrdost, když vidí, že zaměstnavatel investuje do jejich růstu a rozvoje.

-kk-

Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group