Vzděláváte své zaměstnance efektivně? Zkuste jazykový audit

Na českém trhu výuky cizích jazyků působí mnoho poskytovatelů s širokou nabídkou. Pro personalisty nebo manažery zodpovědné za firemní jazykové vzdělávání proto není jednoduché se v této nabídce zorientovat. Není totiž vhodné rozhodovat se jen podle ceny. Odborníci doporučují tzv. jazykový audit.

Jazykový audit pomáhá určit skutečné znalosti zaměstnanců a vytvořit skupiny studentů se stejnou jazykovou úrovní. Může jej provádět jazyková škola, která již ve firmě zajišťuje výuku, nebo nezávislá jazyková agentura, která může nabídnout objektivnější pohled na firemní výuku a nabídnout nové podněty. Audit se skládá z písemného a ústního testu.

 

Audity se také mohou opakovat po určitém období, např. za rok, aby zhodnotily pokrok studentů a porovnaly stav s původním plánem. Pokud není plán splněn, měla by se firma snažit najít příčiny neúspěchu. Může jít o to, že jazyková škola provádí výuku nekvalitně, ale také nedostatečnou motivaci zaměstnanců.

 

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz