Vzpoura zaměstnanců na obzoru

Smutným faktem zaměstnání v dnešní době zůstává to, že čím lepší práci děláme, tím více toho musíme udělat a zpravidla tím pracujeme i déle. Zaneprázdněnost je považována za normální, a tak se nabízí otázka, co dalšího ještě můžeme očekávat. Stoupající produktivita práce si vybírá daň v podobě strachu a stresu zaměstnanců, nižší morálky, prezentismu (chození do práce i v nemoci) apod. Zaměstnanci vnímají tento stav jako již přílišný a ve svých nitrech skrývají tichou vzpouru.

Dosavadní tichá vzpoura zaměstnanců může v brzké době přerůst v reálnou, takže je třeba hledat řešení, které by tomu zabránilo. Takovým řešením může být trénink produktivity, který přinese pozitivní výsledky zaměstnancům i zaměstnavatelům. Základní kroky tréninku produktivity zahrnují:

- identifikaci klíčových zaměstnanců,
- trénink těchto osob,
- výuku produkce stejných výsledků v kratším čase,
- poskytnutí uvolněného času (dřívější odchody apod.),
- zvyšování morálky.

Největší překážky produktivity zahrnují přerušení a porady. Přerušení v práci se můžeme vyvarovat, budeme-li používat jasné signály, kdy můžeme a nemůžeme být rušeni. Porady je pak třeba řídit na základě přesné agendy vycházející z důležitosti a složitosti projednávaných problémů. Nejlepší je konání porady ohlásit alespoň dva dny předem.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com