WoW! Školení speciálně pro mou organizaci!

Obvykle mají všechna školení pro auditory (vedoucí/interní) stejné téma, ale rozdíl je ve způsobu, jakým jsou poskytována.

Naši školitelé jsou již dlouho známí tím, že používají vizuální pomůcky, kreslí a prezentují teorii neobvyklými způsoby. To však není jediný faktor, který naše školení odlišuje: přizpůsobujeme je konkrétně potřebám vaší organizace.

WoW - Školení speciálně pro mou organizaci

Co je WoW?

"Interní audit a WoW" je školení speciálně vyvinuté pro Boskalis, renomovanou nizozemskou společnost a jednu z největších bagrovacích společností na světě.

Pro zajištění kvality, bezpečnosti a péče o životní prostředí používá společnost Boskalis integrovaný systém řízení (založený na normách ISO 9001, 14001 a 45001). Každá organizace, která pracuje se systémem řízení ISO, má svůj vlastní výklad a název. Proto společnost Boskalis interně nehovoří o "ISO" nebo "systému řízení", ale o "WoW" neboli "způsobu práce", což zní mnohem atraktivněji, že? WoW podrobně popisuje (kroky, činnosti, použité nástroje), jak by měl být každý projekt ve společnosti Boskalis nejlépe realizován.

Školení přizpůsobené Vašemu způsobu práce

V roce 2021 se společnost Boskalis spojila s Gijsbertem Landkroonem, školitelem LRQA. Bylo potřeba školení pro interní auditory přizpůsobené jejich pracovní metodě podle WoW, a proto Gijs spolupracoval s klientem na přípravě školení pro interní auditory přizpůsobeného jejich potřebám a jejich systému.

V průběhu vývoje vyvstaly některé otázky, například:

  • Jak se požadavky a zásady norem ISO prakticky promítají do pracovní metody WoW?
  • Jak vypadá váš program auditu a přístup k auditu?
  • Jaká konkrétní rizika a záznamy byste mohli zkontrolovat na základě WoW během interního auditu?
  • Jak vypadá šablona zprávy, když ji připravujete?

Při správné přípravě bylo možné školení přizpůsobit konkrétní situaci v podniku a každý ze šesti školicích modulů navázat na způsob práce WoW.  

Místo standardní případové studie jsou proto jako příklad použity vlastní procesy společnosti Boskalis. Tím je zajištěno, že první zkušenost s auditem je okamžitě plně praktická. Kiki Sip, manažerka divize: "Dalším přínosem pro nás bylo, že systém řízení, a to jak z hlediska filozofie, tak i obsahu, je znovu zdůrazňován a také diskutován uvnitř firmy.”

Účast lidí z celého světa

Na konci roku 2021 zahájil Gijsbert školení interního auditu s 25 účastníky z divize Offshore Energy společnosti Boskalis. Těchto 25 osob absolvovalo šest půldenních modulů školení, rozdělených do pěti skupin. Vzhledem k tomu, že školení probíhalo na dálku, mohli se ho zúčastnit zaměstnanci z celého světa. Náš školitel John Roskam mezitím začal pořádat podobný kurz na dálku pro organizaci "Dredging division" organizace. Tentokrát se skupina skládá z 50 lidí, kteří jsou opět rozmístěni po celém světě (Austrálie, Abu Dhabi, Filipíny, Dánsko, Velká Británie atd.). Školící moduly probíhají dvakrát denně, ve skupinách po cca 7 lidech, takže školení může probíhat téměř pro každého v přijatelnou dobu (i když pro některé účastníky je to již večer, což naštěstí nesnižuje jejich motivaci a nadšení!).

Je školení na míru ve firmě zajímavé pro každého?

Relevance je klíčovým slovem, když mluvíme o všech našich školeních, a to jak otevřených, tak firemních. Zejména v případě vnitropodnikových školení můžeme přidat hodnotu tím, že část školení přizpůsobíme, jako v případě společnosti Boskalis, vašim konkrétním obchodním činnostem a přáním. Chcete vědět, co můžeme udělat pro vaši organizaci?

Obraťte se na nás!