Zájem je o manažerský výcvik

Průzkum v 68 britských organizacích odhalil, že, bez ohledu na vybavení zaměstnanců odpovídajícími dovednostmi pro jejich práci, tím nejdůležitějším cílem vzdělávání a rozvojových aktivit je zlepšování manažerských dovedností liniových manažerů a vyhovění předpisům a nařízením. Podle průzkumu byly výcvikové rozpočty obecně vyšší v soukromém sektoru. Průměrné roční vydání na jednoho zaměstnance se pohybovalo ve veřejném sektoru kolem 150 liber a v soukromém kolem 413 liber.

Zaměření na koučování zaměstnanců znamená, že koučování se stalo jedním z důležitých aspektů manažerského výcviku. A manažeři se více začlenili do výcvikových a vzdělávacích procesů. 88 procent respondentů uvedlo, že od liniových manažerů časem očekávají, že sami povedou určité vzdělávací a rozvojové aktivity. Vzdělávací metody tváří v tvář jsou efektivnější než pasivní techniky. Formální výuka ve třídách, koučování jeden na jednoho a externí konference byly citovány jako nejúspěšnější metody manažerského výcviku. E-learning a akční soubory byly respondenty ohodnoceny nejméně.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today