Zásady prevence šikany na pracovišti

Ilustrační snímek

Šikana na pracovišti může mít celou řadu podob – od neustálého kritizování, přes křik a pomluvy až po naprostou ignoraci určitých zaměstnanců. Chce-li firma úspěšně předcházet šikaně ve svých řadách, musí zvládnou princip, o kterém se často mluví v politice – nulovou toleranci. Klíčovou roli v prosazování této politiky na pracovištích hrají vedoucí týmů. Ti by se měli znát a aktivně uplatňovat zásady prevence šikany uvedené níže. Umějí to vaši manažeři?

Pomáhat ostatním poznat šikanu

Váš tým by měl vědět, jak vypadá šikana mezi dospělými lidmi. Můžete o tom mluvit například na poradách a zároveň vyzvat k tomu, aby vaši lidé mluvili o problematických situacích, s nimiž se setkávají.

Neignorovat upozornění na možnou šikanu

Když už se k vám donesou stížnosti na možnou šikanu, buďte za to vděční. Berte je vážně a prověřujte. Dejte jasně najevo, že nebudete tolerovat šikanu ze strany zaměstnanců ani klientů.

Učit zaměstnance, jak zvládat konflikty a kritiku

Uspořádejte pro své lidi školení, kde se dozvědí, jak poznat přiměřenou negativní zpětnou vazbu a jak reagovat na nepřiměřené chování.

Rozvíjet sebevědomí podřízených

Sebevědomí lidé jsou méně často obětmi šikany a častěji si řeknou o pomoc, když ji potřebují.

Nebýt původcem šikany

Nejčastějšími tyrany na pracovištích jsou lidé ve vyšších funkcích. Každý manažer by proto měl sledovat své chování a požádat o to i někoho důvěryhodného ze svého okolí.

-kk-

Zdroj: EHS Today - americký portál věnovaný ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci
Zobrazit přehled článků ze zdroje EHS Today