Zástupci společností ING Bank, Vodafone a Wunderman diskutovali nad přínosy systému Moje EduCity

Pavel Hofman, spolumajitel společnosti IVITERA, vysvětluje přínosy systému Moje EduCity zástupcům společnosti Vodafone

Začátkem dubna se v novém pražském sídle společnosti ING Bank na Harfě sešli zástupci personálního oddělení banky společně se zástupci společností Vodafone a Wunderman za účasti naší společnosti IVITERA. Účelem schůzky bylo především představit a sdílet zkušenosti společnosti ING Bank s na míru šitým řešením správy vzdělávacích aktivit Moje EduCity, které IVITERA provozuje. Tento software integruje platformu veřejně dostupného online portálu přímo do vlastního vnitrofiremního systému a procesů.Jak si v ING Bank přizpůsobili Moje EduCity vlastním požadavkům?

Společnost ING Bank využívá Moje EduCity jako jediný systém pro evidenci a správu interně i externě realizovaných kurzů již řadu let. K výběru kurzů mají jakožto uživatelé přístup všichni zaměstnanci společnosti a samotná administrace celého procesu spadá pod správu jediné osoby. Banka tak šetří náklady i čas a z této strany ubyly také požadavky na personální oddělení. Před více než rokem se navíc společnost na návrh nákupního oddělení prozíravě rozhodla outsourcovat celý proces fakturace školicích aktivit, který tak komplexně přešel na poskytovatele platformy a snížil administrativní zátěž také nákupu.

Kromě procesního ulehčení společnost dokázala zužitkovat i vlastní nástroje, které systém nabízí, pro další práci při rozvoji zaměstnanců. Například v rámci funkcionality hodnocení si zaměstnanci po skončení školení pomocí dotazníku stanovují minimálně dva akční plány dalšího rozvoje. Díky nim pak mohou dále pracovat na budování vlastních schopností nebo znalostí a nadřízení manažeři navíc mají nástroj pro další práci s jednotlivci i týmy.

V rámci reportingu ING Bank navíc shromažďuje také studijní výsledky z jednotlivých jazykových kurzů, kterých se zaměstnanci u dodavatele účastní a společnost tudíž má komplexní přehled nad efektivitou vynaložených finančních prostředků do jazykového vzdělávání.

Co dalšího systém umí?

Zástupci společností Vodafone a Wunderman se zajímali jednak o zkušenosti a fungování systému v ING Bank, ale také o další informace, které by jim umožnily získat přehled nad přínosy platformy Moje EduCity pro jejich vlastní firemní praxi. Zcela pochopitelně tedy během schůzky zazněla také řada obecnějších dotazů, na něž zástupci společností ING Bank a IVITERA odpovídali.

Lze v systému zobrazovat různým skupinám uživatelů odlišné nabídky vzdělávacích kurzů?

Různé skupiny zaměstnanců mají různé vzdělávací potřeby. Společnost má tudíž možnost nastavit práva jednotlivým skupinám a zobrazovat tak rozdílnou nabídku dle tematických okruhů i jednotlivých kurzů. V ING Bank v tomto ohledu navíc využívají možnosti zadání povinné účasti zaměstnanci na kurzech, které spadají pod interní ING Learning Centrum a Commercial Banking Academy.

Jak je řešen přístup do systému pro anglicky hovořící?

Logický dotaz, pokud zaměstnanci společnosti pocházejí z mezinárodního prostředí. I oni mohou jakožto uživatelé hledající pro sebe vhodný kurz se systémem pracovat v rámci jazykové mutace. Cizojazyčné popisy jednotlivých kurzů jsou pak možné po dohodě s jejich dodavateli.

Jak funguje tzv. obrácena forma nominací? Je možné, aby namísto samotného účastníka jej přihlásil někdo jiný?

Správce služby má právo celý schvalovací postup obejít (přes nadřízeného/schvalujícího manažera) a konkrétního zaměstnance či skupinu zaměstnanců na vybraný kurz přihlásit napřímo.

Otázek na téma funkcionality a zkušeností se systémem zazněla v průběhu schůzky celá řada. Jako provozovatelé systému si především velmi ceníme toho, že Moje EduCity není pro firmy pouze hotovým řešením, nýbrž flexibilní platformou, kterou dokáží implementovat do svých firemních procesů a efektivně využívat pro správu vlastních vzdělávacích aktivit.

IVITERA a Moje EduCity

Projekt Moje EduCity vznikl v roce 2003 a je prvním portálem v České republice umožňujícím řešit proces vzdělávání ve firmách v propojení na aktualizovanou nabídku více než 40 tisíc školení a kurzů. Je nástrojem pro správu externích i interních školení zaměstnanců včetně možnosti outsourcingu objednávání kurzů a sledování statistik. Vedle společnosti ING Bank jej používají také společnosti DHL, Telefónica Czech Republic, T-Mobile, RWE a další.

Přečtěte si dále:

Moje EduCity boduje. IVITERA se stala strategickým partnerem RWE

Moje EduCity vyhodnoceno jako "vynikající" služba