Zasvěcený pohled na online učení

Zasvěcený pohled na online učení

Co to vlastně je online učení? Jaké vlastnosti by měl mít správný online student? V článku se nad problematikou virtuální výuky zamýšlí studenti a absolventi online kurzů v Illinois a Phoenixu a sdělují si své zkušenosti. Jejich poznatky se dají shrnout do několika bodů:

* Online učení je náročnější než klasické učení. Každý se musí nějak angažovat. Tempo online kurzů také bývá velmi rychlé a někteří studenti mohou mít problémy se zvládáním nových technologií.
* Díky e-mailu je zajištěna kvalitní komunikace s ostatními žáky a vyučujícími.
* Tento druh učení je skutečně pohodlný a flexibilní – člověk není omezen přesným časovým rozvrhem.

Člověk, který se chystá vzdělávat prostřednictvím této metody, by měl umět sám sebe motivovat, měl by mít pevnou vůli a sám si stanovovat rozvrh práce. Samozřejmě by měl mít alespoň základní uživatelskou zkušenost s prací s počítačem a Internetem.

Jak úspěšně zvládnout online výuku a maximálně ji využít? Je dobré se držet rozvrhu, který si člověk sám připraví a nenechat odvádět pozornost čímkoli jiným. Všechny studijní materiály by měly být připraveny již dopředu. V případě potřeby a jakýchkoli nejasností by měl student rozhodně kontaktovat (např. e-mailem) instruktora a pravidelně také své kolegy – studenty. Student by měl také pravidelně číst všechna oznámení, která umístí ostatní na webové stránky.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning