Zavádíte virtuální kurzy? Ať stojí za to, neboť čas je nad zlato!

Virtuální vzdělávání má dnes již svoje pevné místo mezi moderními metodami učení. Domnívám se, že pokud se pro školení online formou vybere vhodné téma i odpovídající virtuální platforma, může představovat pro účastníky nejen příjemně strávený čas, ale především posun jak v osobním, tak i profesním růstu.

Virtuální vzdělávání má svá specifika a ty s sebou nesou i určité komplikace. Jednou z největších výzev u koncepce online kurzu je skloubení kvalitního obsahu a optimální délky.

Radek Havelka, ICT Pro s.r.o.

Možná jste absolvovali celodenní či vícedenní školení, u kterých jste, i přes zajímavé metodické pojetí a hutný, poutavý obsah, měli problém udržet pozornost nebo jste museli výuku přerušit a věnovat se nějakým neodkladným pracovním prioritám či prostě jen venčení psa.

A naopak: mohli jste se také účastnit kurzu, v němž se lektor pod heslem „čas jsou peníze“ snažil vtěsnat příliš mnoho témat do hodinové seance, která se v důsledku toho z rádoby krátké, zábavné a úderné „nalejvárny“ proměnila v 60 minut bílého šumu.

Najít rovnováhu mezi obsahem a délkou vzdělávání není tak snadné. Kromě již zmíněných úskalí jste si v poslední době mohli všimnout, jak trh zaplavuje přehršel bezplatných webinářů, které sice splňují hledisko úspory času, ale často na úkor obsahu. Školení s nedostatkem hodnotného a užitečného materiálu či absencí obsahové ucelenosti nebude mít odpovídající dopad na vzdělávané, ani dlouhodobý efekt pro jejich rozvoj, a to bez ohledu na jeho délku.

Ani úspora času není bez limitů, protože učení zdaleka není jen proces předávání informací a praktický trénink. Mělo by také zahrnovat interaktivitu mezi lektorem a účastníky i mezi účastníky navzájem, protože je to právě mezilidská komunikace a interakce, která je v životě člověka nejen základním předpokladem přežití, ale i klíčovým principem veškerého učení. Kromě toho je třeba látku dále prozkoumat, zpracovat, vstřebat a prakticky zažít, což rovněž vyžaduje čas.

Jak tedy dosáhnout u virtuálního vzdělávání rovnováhy mezi přiměřenou délkou, dostatečnou šíří obsahu a vysokým užitkem?

Přečtete si raději knihu dvaceti povídek o deseti stranách nebo jeden dvou set stránkový román? Učí se vám lépe, když je materiál rozdělen do odstavců a kapitol, děláte si přestávky a máte dostatek času na opakování i zažití látky nebo preferujete studium souvislého textu, intenzivní celodenní dril a učení na poslední chvíli, kdy už není kam uhnout?

A co na to věda? Mám sice vědu rád, ale tentokrát nás nechala docela na holičkách. Z výzkumu fungování lidské pozornosti totiž nevyplývají žádné jednoznačné závěry. Není divu, vždyť výsledky takového průzkumu ovlivňují desítky proměnných a použitá kritéria a podmínky se zdaleka nemusí podobat těm, která řešíme u online vzdělávání my.

Co tedy vědci doporučují? Tak například:

  • Kurzy by měly být tak dlouhé, jak je potřeba, i když mají 90 minut.

  • Patnáct až třicet minut je „značka ideál“.

  • Čím kratší, tím lepší. Pět minut.

  • Průměrné rozpětí pozornosti člověka je asi osm sekund. Takže to „berte fofrem“.

I přes tento úsměvný rozptyl závěrů a doporučení můžeme kvalifikovaně prohlásit, že z hlediska obecného principu učení, dlouhodobého uchování informací a z mnoha dalších důvodů se jako ideální jeví rozdělit jedno komplexní vzdělávané téma na několik obsahově nezávislých, avšak souvisejících jednotek či modulů. Ty je pak vhodné probírat s účastníky odděleně, v kratších vzdělávacích celcích, s dostatečnými časovými rozestupy.

V navazujícím článku se zaměřím na pět klíčových faktorů, které v současné době podporují tuto koncepci online vzdělávání a jeho efektivitu.

Články v sérii

Aktuální

Virtuální vzdělávání – Demagogie dnešní doby? (1/2)

Aktuální

Virtuální vzdělávání – Demagogie dnešní doby? (2/2)

Aktuální

Zavádíte virtuální kurzy? Ať stojí za to, neboť čas je nad zlato!

Aktuální

5 faktorů úspěšného virtuálního vzdělávání: Aby učení nebylo mučení (1/2)

Aktuální

5 faktorů úspěšného virtuálního vzdělávání: Aby učení nebylo mučení (2/2)