Zažijte jedinečné firemní vzdělávání pomocí manažerské simulační hry Unisim

Uvažovali jste o tom, že byste rádi pro své zaměstnance něco udělali, ale nevíte, co? Existují různé teambuildingové akce, ale většina z nich slouží pouze jedinému účelu – budování vztahů s kolegy.

Ideální by bylo spojit příjemné s užitečným ve formě zábavně-vzdělávací aktivity, při které se nejen zlepšují vztahy na pracovišti, ale zároveň se zaměstnanci dále vzdělávají. Firmy často nechtějí investovat peníze jen do zábavných aktivit, chtějí své zaměstnance i dále rozvíjet a zvyšovat jejich odbornost a výkonnost.

Manažerská simulační hra Unisim, která může být onou zábavně-vzdělávací aktivitou, v sobě spojuje možnost získat nové znalosti týkající se fungování firmy z obchodního a marketingového pohledu. Současně s tím získají i příležitost navázat či zlepšovat vztahy s kolegy. Zmiňovanou inovativní metodu lze využít jako nástroj pro rozvoj zaměstnanců (development centra), tak i pro účely výběrových řízení (assessment centra). 

Role HR manažera

Každý správný HR manažer by měl umět zajistit ze zábavně-vzdělávacích aktivit prospěch, jak pro zaměstnance, tak i pro vedení společnosti. Například ze simulační hry Unisim mohou HR manažeři získat zajímavé měřitelné výsledky, které mohou odhalit silné a slabé stránky jednotlivců nebo celých týmů.

Jaký vliv na rozvoj zaměstnance má manažerská simulace Unisim

Manažerská simulační hra Unisim

Díky manažerské simulační hře Unisim zaměstnanci pochopí provázanost všech významných firemních funkcí, jakými jsou prodej a prodejní kanály, marketing, a to včetně vývoje produktů a marketingové komunikace, dále pak finance a účetnictví, řízení lidských zdrojů či reporting. Zároveň účastníci simulace zjistí, jaký vliv mají konkrétní funkce na celkovou ziskovost firmy. Hráči se musí umět rychle rozhodovat, správně vyhodnocovat situaci a být manažersky efektivní v dalších krocích.

Simulační hra Unisim je pojata jednoduchou a zábavnou formou pomocí webové aplikace, kdy se zaměstnanci nesnaží jen hrát nějakou hru, ale mají možnost si reálně vyzkoušet řízení firmy, zvolit si svoji obchodně-marketingovou strategii, a pak poznávat, jaké byly dopady každého jejich rozhodnutí na celkový chod firmy. 

Tento zážitkový vzdělávací program je vhodný jak pro střední nebo vyšší management, tak i pro řadové zaměstnance napříč celou firmou. Složitost a úroveň simulační hry Unisim je nastavitelná podle zadání objednatele. Inovativní simulační hra Unisim má k dispozici textové i video návody v českém jazyce (i v AJ). Unisim má využití i pro zahraniční klientelu, či vícejazyčná pracoviště, protože její prostředí je plně lokalizováno do anglického jazyka.

Rozvoj kompetencí

Simulační hra Unisim pomáhá zaměstnancům rozvíjet jejich profesní, ale i osobnostní kompetence, které se jim do budoucna budou hodit, a kdo ví – třeba v sobě objeví skrytý talent, který může být firmě přínosem. Jelikož je možné hrát nejen jednotlivě, tj. každý sám za sebe, ale i v týmech po více hráčích, je Unisim skvělou příležitostí stmelit pracovní kolektiv a zvýšit efektivitu pracovního týmu. Zároveň je tato aktivita fyzicky nenáročná a může se konat v indoorových i outdoorových prostorech, tudíž je vhodná pro kohokoliv. 

Proč využít simulační hru u vás ve firmě?

Manažerská simulační hra Unisim

Unisim je vhodný do téměř jakékoliv firmy a rozmanitost nabízených firemních funkcí zajišťuje uplatnění pro většinu firemních pozic, ať už se jedná o řadové zaměstnance či manažery. Při zážitkovém učení si člověk zapamatuje velkou část nových zkušeností a dovedností, tudíž je simulační hra vhodným produktem pro vzdělávání ve firmách. Nejedná se o klasicky „nudný“ kurz, je velmi hravý a nenásilně cílený na rozvoj schopností zaměstnanců. Simulační hru můžete využít i při diagnostice různých manažerských dovedností.

Máte možnost přizpůsobení simulační hry přímo pro vaši firmu či obor. Jedná se o unikátní službu, která nemá přímou konkurenci na našem trhu, jde o zcela nový způsob vzdělávání zaměstnanců. Můžete využít certifikovaných lektorů Centra Informační Společnosti, s.r.o. nebo si vyškolit své firemní lektory. Po úspěšném absolvování simulace Unisim získá každý účastník i Certifikát o absolvování simulační hry.

Simulační hru Unisim vyvinula a více než rok provozuje česká akreditovaná firma Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Pro více informací navštivte naše stránky www.unisim.cz

Manažerská simulační hra Unisim