Ze středních škol budou centra celoživotního učení

Ministerstvo školství právě spustilo nový projekt UNIV 2 - KRAJE, který má pomoci středním školám k proměně v centra celoživotního učení. Tento program je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Do projektu UNIV 2 - KRAJE jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Mělo by tak vzniknout celkem 325 center celoživotního učení, z nichž každé připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně 3 programy dalšího vzdělávání.

Zapojené školy vytvoří vzájemně spolupracující a propojené sítě. Své vzdělávací aktivity budou koordinovat tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečným potřebám trhu práce v daném kraji.

-kk-

Zdroj: KarieraWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje KarieraWeb.cz